SNOOKER sekce, dění v roce 2023

Vzhledem k tomu, že není možné se bránit proti porušování stanov přirozenou cestou, máte zde informace z VVS, tak jak aktuálně vznikají.

VVS a jeho současná činnost

Ta je nulová. Každý týden, včetně včerejška posílám všem členům VV e-mail s upozorněním, kolik hlavních věcí máme nedořešeno a také s upozorněním na další neoprávněné používání finančních prostředků ze strany prezidenta sekce a nic.
Nic se neděje, nikdo nechce pracovat. Tedy až na mne. Stále tvrdím, že většina problémů se dá vyřešit během cca 1 měsíce. Jenže když se navršují X let...
Pak si říkám, že asi Tomáš Kejla, Honza Chvátal i Tomáš Bejček vše vzdali. Třeba je má kritika tak nebaví, že na VH sekce oznámí ukončení své činnosti ve VV. No, nejsem až tak naivní.  Někomu jde o peníze, někomu kdo ví o co. Motivace může být různá. Každopádně těžko říci, když mlčí ....

VHS 2023

Valná hromada je za tři týdny a výbor standartně nepracuje. Proč by mněl. Na každé předešlé VH sdělil Tomáš Kejla pár vět a tím to bylo vyřešeno. Pár účastníků se sebralo a jelo domů nadávat jak nic nefunguje. Jenže nadávat mají sami sobě, stejně jako těm kteří tam ani nejeli. Ani letos výbor nehýří aktivitou. Třeba si každý člen výboru chystá zprávu individuálně. Já tedy rozhodně ano. V ČMBS se mluví o standartním navýšení plateb ze strany oddílů a hráčů. Já zatím žádné informace nemám. Že je ekonomika špatná, to víme všichni. Že je zapotřebí šáhnout do ekonomiky svazu, začíná vědět čím dále víc lidí. Tak co nás čeká na valné hromadě? 


Všechno zpět a znovu.

V loňském roce proběhly dvě základní aféry v rámci VVS. Totálně zpackané mistrovství, zásluhou Kejly, Bejčka a Chvátala a neschválené používání finančních prostředků sekce ze strany Tomáše Kejly, s tichým souhlasem Bejčka a Chvátala. Na moje argumenty nechtěla zbývající část výboru slyšet a tak jsem podal podnět patřičným komisím ČMBS k prošetření. Nechci být spolupodílníkem na věcech odporujícím stanovám. Bohužel nebylo jiné legální cesty jak se pokusit dosáhnout práva. Do dnešního dne nedošlo k žádnému řešení až jsem náhodou zjistil proč. Tomáš Kejla opět porušil stanovy ČMBS a neoprávněně vyplatil Kolbence pronájem herny za turnaj ČMBS. K tomu opět zmizelo startovné. To startovné, které si nechal podepsat, místo aby všem dal potvrzení o příjmu. Říkám si že přeci není možné aby se něco takového dělo stále dokola. To je tedy lepší vystoupit z ČMBS a založit normální organizaci s normálním vedením. A tak jsem učinil poslední pokus. Opět jsem zaslal řídícím orgánům, tedy KRK - kontrolní revizní komisi ČMBS, požadavek aby byly zkontrolovány doklady v účetnictví snooker sekce za rok 2022 a 2023. Ani tentokrát mně nepřišlo potvrzení příjmu. Na nic jsem nečekal a napsal jsem gen. sekretáři. S velkým úžasem jsem si přečetl odpověď. E - maily na stránkách sekce nefungují a podklady pro KRK je zapotřebí zaslat na osobní emaily členů komise. Je to podivné ale je to tak. Přišlo mně potvrzení od pana Šlambora, takže uvidíme. Chvíli počkám a pak znovu odešlu ještě neprojednaný protest na loňské MČR. Jinak hrozí opět stejně nesmyslná organizace.

K tomu mně přišel email od bývalého člena VVS snooker. Tem dopis je asi třikrát obsáhlejší než to co píši nyní. Pisatel je překvapen, že snooker zůstal ve stejnám hnusu, jako když ho opouštěl znechucen činností tehdejšího samo zvoleného prezidenta Kejly a s ním bojujícího stejného, Domoráda. Já vím, že bylo zvykem si ponechávat startovné z turnajů a náklady nesla sekce. To se tím pádem týká Chrena, Kejly, Hustina. Ostatně se tím dnes ani Kejla ani Chvátal netají. Hustinovi to takto Kejla údajně oznámil, takže jak jsem psal již několikrát. Jediný blbec jsem tak v tomto příběhu já, když jsem všechny turnaje vyúčtoval a případné přebytky zaslal na účet ČMBS. Je tak jasné že pokud dojde ke kontrole účetnictví, bude se řešit kde jsou finance z turnajů. Jedinou osobou zodpovědnou v tomto případě je Tomáš Kejla a pak VVS. Uvidíme tedy. Kejla bude muset vysvětlit kam zmizelo startovné, což v případě posledního turnaje na Kolbence je 7 000 Kč. Kolik to může být za posledních pár let si můžete všichni lehce spočítat.

A závěr?

Divíme se v jakém stavu snooker v ČR je. Jenže si za to můžeme sami. Naprostá většina členů nechala Kejlu ať si dělá co chce. Nejvíce mně to udivuje u členů výboru jak bývalých tak i nynějších. Stejně tak se musíme ptát kdo kontroluje celé roky účetnictví sekce. Když se bavím s předsedy klubů, tak se dovím že je jim to vlastně jedno. Prostě strkají hlavu do písku a děj se co chce. Tak buďte tak laskaví a podívejte se okolo sebe. Stav snookeru v ČR je takový i vaší zásluhou.

Luděk Ondračka


VVS - současnost

Níže vidíte, co by mněl výbor řešit. Bohužel, ty body jsem zde napsal před dvěma měsíci a zatím se s nimi nehnulo. Nezbývá než čekat až budou mít Bejček, Chvátal a Kejla čas na projednání a řešení.

Co má dle mne VVS co nejrychleji dořešit?

1 - kalendář soutěží 2023 (zpoždění už 4. měsíc)
2 - systém soutěží ve vztahu k žebříčku a mistrovství ( zpoždění 4. měsíc)
3 - nájem heren pro soutěže ČMBS
4 - odměny rozhodčím a ředitelům turnajů (nejasné podmínky, opět díky tomu nebudou na ČST v Třebíči rozhodčí)
5 - odsouhlasení zápisu ze schůze VVS z 30.3.2023 ( tak to už je zaručeně světový rekord v čase schválení pár bodů...)

další body budu postupně dopisovat

A ještě jedna poznámka pro všechny. Víte co je to stolovné?

Stolovné, je nový název vymyšlený Kejlou, který má nahradit nájem za hernu, Kolbenku, při turnaji ČMBS.

Tak alespoň v něčem nelze Kejlovi upřít originalitu...


VVS?

Co se nyní děje? Nic. Na mé e-maily nikdo z VVS (Bejček, Chvátal,Kejla), neodpovídá, takže se neděje nic. Žádám tedy všechny, kteří jste mně volali a psali, aby jste se obraceli na Tomáše Kejlu. On sice nemá oprávnění sám o čemkoliv rozhodnout ale on je zodpovědný za činnost sekce. Doopravdy Vám neumím odpovědět, zda li bude příští týden MČR v six redu, stejně tak nevím co bude s Masters MČR atd.

Díky Luděk Ondračka


Jak pokračuje VVS?

Nijak. Nezájem členů výboru pokračuje. I když je zasypávám e-maily, je odezva v podstatě nulová. Maximálně se dovím, že to vše vidím špatně a místo konkretizace, přijdou výčitky nesouvisející s nynější aktuální problematikou, případně otázky jen dokazující naprostou neznalost. Tak nevím, jak tohle všechno může skončit?

Mněl jsem také škodolibý telefon od jednoho člena sekce. Ptal se, jestli uděláme také kvalifikaci. Narážel tím na ČST 3, se současně přihlášenými dvanácti hráči a požadavkem VVS (kde jsem pro hlasoval naivně i já), na kvalifikace před ČST...

LO


Povídka o nefunkčním VVS snooker


Asi to bude delší. Tato povídka shrne dění ve VVS do dneška, od doby co jsem ve snookeru začal.

Do dění ve snookeru jsem nahlédl zhruba před pěti lety, kdy jsme se na podnět Honzy Chrena domluvili a zřídili hernu snookeru na Donu. V tu dobu jsem ještě působil ve fotbale a tak organizace soutěží a kontakt se svazem šel mimo mně. Účastnil jsem se jen soutěží a postupně jsem se více a více podivoval obrovskému amatérismu v celém dění okolo snookeru. Nebyly žádné informace, vše Chren řešil s prezidentem sekce a nikde nebyl vidět žádný VVS. V němém úžasu jsem sledoval jak si ředitelé turnajů přehazují hráče jak jim to vyhovuje a to jsem ještě netušil, jak se později ukázalo, že si ponechávají startovné z turnajů pro sebe. Opět žádná činnost VVS. Po té proběhlo MČR, kdy Chren z Donu utekl a začaly více fungovat Napajedla. Na Donu jsme bleskově založili klub a za přispění celé snookeristů z celé ČR i postavili novou snooker hernu. Naše zapojení do soutěží nebylo po podivuhodném vyloučení z klubu Arenia zrovna dle předpisů. Opět to však nikdo neřešil. Opět tedy VVS nic. V průběhu dalších soutěží jsem rychle pochopil, že snooker v ČR funguje jen díky Napajedlům a Třebíči. VVS a prezident sekce maximálně dali nějak dohromady kalendář, Tomáš Kejla ho vždy škodolibě schoval do dokumentů a bylo. Třebíč a Napajedla zajišťovali sami vše. Dokonce jsem v Třebíči poctivě vyúčtovával všechny turnaje s vědomím, že takto to má být a dělají to všichni. Prezident sekce mně vyúčtování vždy potvrdil a tak to podle mne bylo v pořádku. Vstupem Covidu, se mé celkové procitnutí do reality trochu zpozdilo. Na každém turnaji se řešily problémy sekce, bohužel členové VVS se turnajů neúčastnili a tak byli v klidu. Zkoušeli jsme se Zaidem se situací pohnout. Jean Marie Hustin si udělal přestávku a tak jsme mi dva byli hlavní rebelové. Pokusili jsme se odvolat nefunkčního Tomáše Kejlu z funkce. Bohužel jsme přistoupili ke kompromisu, vstupu Zaida do VVS. To jsme neměli. V dalším vývoji jednání se po hysterickém výstupu Chrena v podstatě jednání ukončilo. Velice rychle Zaid pochopil, že na něj ve VVS kašlou a tak svoji činnost v podivné funkci ve VVS ukončil. VVS pod vedením Tomáše Kejly pokračoval dál ve své nečinnosti. Pochopil jsem, že i když má VVS čtyři členy, neexistuje. Pokud se něco stalo, tak jedině to co si rozhodl Tomáš Kejla sám se sebou. Honza Chvátal jen rozepisoval pozvánky rozhodčím (jeho vlastní slova), ostatní členy výboru VVS vůbec nezajímal. Stránky sekce úplně umřely a s ní už natvrdo začíná umírat soutěžní aktivita členů. Neschcálené změny v soutěžích, Challenger, Silver, Gold. Tedy nápady Tomáše Kejly, proletěly rokem a v podstatě nic nepřinesly. Jediný Challenger se chvíli držel, právě pro to, že se jej účastnili hlavně hráči Třebíče a Napajedel.

Pak přišla VH ČMBS v roce 2022 a ta byla volební. Konečně se dalo věci měnit. Jenže nedalo. VH se za snooker zúčastnilo celkem 5 lidí. Tady jsem udělal podobnou chybu jako přede mnou Zaid i já. Přistoupil jsem na kompropis a to jsem neměl. Měl jsem trvat na novém svolání VH sekce snooker. Až teď v poslední době mně dochází jak velká to byla chyba. Vznikl tedy nový VVS, který velice rychle zeštíhlel na tři lidi. Ondračka, Kejla, Chvátal. Je faktem, že v tu dobu to byli jediní tři, kteří chtěli aby snooker pokračoval dál. Ostatní kluby prostě nemají zájem a pouze se vezou. A to i včetně klubu Honzy Chvátala, který vůbec nemá zájem se dění v sekci účastnit.

Nejdříve se nedělo vůbec nic. Tomáš Kejla všem sdělil, že si mají prostudovat dokumentaci snooker sekce a ČMBS aby jsme všemu rozuměli. Zapomněl však na to, že i když on tu dokumentaci asi zná, tak by ji mněl i dodržovat. Několikrát jsem jej upozorňoval, že si nemůže dělat co chce. Funkce prezidenta sekce není funkce majitele firmy. Nejvyšším orgánem je VVS snooker a prezident sekce by mněl jeho činnost řídit, nikoliv mu velet. Tady došlo k hlavnímu rozporu, mezi mnou a ostatními členy VVS, tedy i nového člena Tomáše Bejčka. Je pro ně velkým problémem srovnat si tento jednoduchý vzorec. Začal jsem tlačit aby jsme více fungovali. Blížil se konec roku a neměli jsme nic. Ani návrh rozpočtu, který jsem slíbil já a který by byl sestaven poprvé v historii, ani kalendář, který mněl navrhnout Kejla, jenže ten se zamotával v nových soutěžních teoriích, typu ligy jednotlivců, ani nový plán soutěží, prostě nic. Tím že se nevyřešila jedna věc, nemohly se řešit ani ty ostatní. A tak je jen pár věcí, které nový VVS udělal. Tomáš Bejček dal dohromady pravidla virtuální peněženky, bohužel díky nepráci VVS ještě není doděláno na 100%. Odsouhlasili jsme, že se v play off soutěží nesmí potkat hráči z jedné skupiny, no a tak to je tak vše. Totálně se zpackalo MČR. Navrhl jsem kvalifikace z MM a MČ. Mnělo to logiku a tak jsme to i odsouhlasili. Jenže jsme neodsouhlasili pravidla play off a tak si Tomáš Kejla s Chvátalem a Bejčkem dohodli MČR tak jak jste to sami viděli. Vůbec jim nevadilo, že zapomněli na MČ hrát o třetí místo. Prostě se sami rozhodli a výsledkem byl bojkot mistrovství části hráčů z Moravy a nesolidní přístup Maškové k zápasům. Toto byl největší průšvih aktuálního VVS. Následný protest podaný Třebíčí byl projednán VVS svolaným za mými zády. Neskutečné porušení stanov! VVS schválně nepozve na jednání člena VVS? Vždy jsem poslouchal řeči o podivném řízení sekce Tomášem Kejlou s rezervou. No tady jsem na vlastní kůži zažil podraz jak z toho slavného filmu. To další už ani nepopisuji, to bych psal ještě zítra. Tady jsem pochopil, že to tak dále nepůjde. Začal jsem ještě více tlačit na dodělání kalendáře, systému soutěží. Nic. VVS nefunguje. A tak se stane že se zapomene že má být Challenger, Tomáš Kejla vyhrožuje VVS, že se nebude starat o soutěže v Praze. Prostě chaos. To je ten nejsprávnější název činnosti Tomáše Kejly, Honzy Chvátala, Tomáše Bejčka a bohužel i moje. Právě z toho důvodu sem vše píši. Myslím si, že jediným řešením je aby VH za pár měsíců byla volební valnou hromadou sekce snooker. Tento výbor svojí nečinností jen škodí. Tomáš Kejla hospodařil s finančními prostředky sekce dle svého rozhodnutí a nezatěžoval se se schvalováním ve výboru. Honza Chvátal, svým hlasem přispěl k zametení celé situace pod koberec. Zapomíná však na to, že se účetnictví musí dodělat, což nyní není možné. Je to prostě děs. Radši už tuto povídku ukončím. Jediným řešením dle mne je jedině zrušit tento výbor a zkusit sestavit nový. To však není jednoduché. Nevím co je drží ve VVS když nechtějí pracovat, bohužel pokud se sami nevzdají své funkce, nemůžeme nic dělat. Pokusím se je veřejně vyzvat aby tak učinili. Já sám v případě že skončí oni, skončím také. Je pak již na VH sekce, koho si zvolí do výboru.

Dovětek. V povídce není úplně vše. Jednak se to tam nevejde a nebo jsem si na vše nevzpomněl. Bejček i Chvátal, stejně jako Kejla, jsou naštvaní, že zde píši o VVS a tedy i o nich. Jenže já nemám jinou možnost obrany, obzvlášť v případě, kdy porušují stanovy ČMBS. Samozřejmě si však mohou zaplatit tak jako já www stránky. Anebo ještě lepší je ať začnou pracovat a já budu psát úplně o něčem jiním... 

LO


Neefektivnost VVS

Dominuje celé práci výboru. Nevhodné až laické vedení, odskakování od problematiky, oddalování řešení, podpásové praktiky. To je hlavní charakteristika. Pokus o znovuzrození se nedaří. Na posledním VVS, jehož hlavní náplní bylo dořešení neoprávněného zacházení s finančními prostředky ze strany prezidenta sekce a znevýhodňováním heren v Třebíči a Napajedlích, proti Kolbence, trvalo jednání o třech bodech přes tři hodiny. A to dokonce i za dozoru pana Nejedla. Je neskutečné, kolik času potřebují Tomáš Kejla a Honza Chvátal k tomu aby se vyjádřili k mým e-mailům. Trochu rychlejší je Tomáš Bejček. Zápis z VVS je pro členy VVS k dispozici od úterý, já jsem jej připomínkoval ve středu, bohužel nemám žádnou odpověď. Začínám chápat, že opět platí že se lidé nemění. Asi bude nejlepší, když neověřené zápisy z VVS, vždy hned zveřejním jako pracovní materiál zde na stránkách. Tomáš Kejla a Honza Chvátal jsou hlavní viníci toho kam se dostal snooker v ČR do roku 2022. Od léta v tom lítám i já a částečně Tomáš Bejček. První dva nejsou vůbec schopni se transformovat. Za vše mluví názor jednoho z členů výboru. O co mně osobně jde, když se vlastně jedná o peníze ČMBS? 

No, tak pokud takto budeme uvažovat, tak se nedivím jakou máme vládu, poslance ...


Jak pokračuje VVS?

Nijak. I přes mé neustálé urgence, není známo kdy se zase sejde. Tomáš Kejla se utápí ve snaze doložit kam putovaly finance ze soutěží v Praze. Vše nyní sleduje i pan Nejedlo... Uvidíme, máme hodně problémů a ti co je zavinili už měli dávno odstoupit. Do toho se samozřejmě naváží D....d, který všemu rozumí a vše ví. Stále však zapomíná že on sám nemá se snookerem vůbec nic společného, po té co zbaběle utekl od rozdělané práce. Ještě že Napajedla a Třebíč fungují, takže máme alespoň kde hrát. Škoda že nemám odvahu Vám sdělit všechny podrobnosti. Některé komentáře prezidenta sekce, jsou velké perly...

LO 15.3.2023


Tak VVS proběhl v náhradním termínu. Časově byl omezen, takže se nezvládlo vše. Zápis se již brzy objeví na stránkách. Bez omluvy se nezúčastnil Honza Chvátal a když jsem později zjistil co vyvádí, tak jsem na něj naštvanej ještě víc. není schopen se postarat o turnaje v Brně ale rozhodl se že je zajistí v Praze. To by mně nevadilo, pokud by to sám zaplatil. Jenže on slibuje peníze, které nejsou odsouhlaseny. Neskutečný příběh. Zajímavé je že mně ta nabídka nepřišla. Asi nejsem vhodný, narozdíl od všech rozhodčích. Je to jen další ukázka amatérismu staronových členů výboru sekce. Teď se čeká až Tomáš Kejla doloží vyúčtování turnajů v roce 2022 a Honza Chvátal už slibuje něco, co možná bude muset taky platit ze svých. Nedá se nic moc dělat. Toto je cena za nezájem všech členů sekce. Od začátku dění jsou spokojeni že to vlastně nějak funguje. Při tom jen při trochu rozumném vedení mohl být snooker v ČR daleko, daleko dál nebo výš.

LO


Tak nic. Posouváme se o týden. Takové mrhání časem.

VVS 21.2.2023

Jeden ze zásadních výborů. Poté co se postupně dostáváme k potřebě větší funkčnosti výboru, budou muset konečně vzniknout pravidla normálního fungování. Už mám plné zuby těch snooker "gentlemanů", kteří se schovávají za falešná tvrzení a domlouvají se za zády ostatních. Pokusím se aby vše co se děje v snooker sekci bylo popsáno a hlavně dohledatelné. Nechci dopustit opakování loňského neregulérního MČR, stejně jako podivné zacházení s financemi ČMBS.

VVS 21.2.2023

Nebude trvat čtyři dny. Tedy doufám. Jen zatím nevím který den vlastně bude. Tento výbor bude zlomový. Ukáže zda li směřujeme k normálnímu fungování nebo se budeme nadále motat v kruhu. Požádal jsem o jeho svolání s těmito jednacími body:

1 - dodělání VP a zajištění zveřejnění dokladů

2 - informace o porušení účetních předpisů ze strany ředitelů turnajů a prezidenta sekce

3 - informace o účetních pravidlech a používání financí skece

4 - dohoda o jednotném účtování pronájmů heren a stanovení ceny (sekce snooker - herny)

5 - doložení vyúčtování turnajů v Praze v roce 2022 - dodá Tomáš Kejla

Pro upřesnění, Virtuální peněženka. Všichni o ní slyšeli, většina nic nevěděla Tomáš Bejček zpracoval její pravidla a VVS je odsouhlasil. To už je tak dva měsíce. Od té doby se s tím nic nedělo. Na stránkách sekce je prázdná složka. Tam nyní konečně po odsouhlasení manuálu budou veškeré informace k možnosti výběru finančních odměn za úspěch v turnaji ČMBS. Zároveň tam bude uvedena i osoba, která za vyřízení Vaší žádosti zodpovídá.

Další problém, účetnictví, se táhne snookerem celou dobu. Vypadá to že někteří funkcionáři si dělají co chtějí. Slyšel jsem o tom a moc jsem tomu nevěřil. Jenže teď vidím že tomu tak je a tak je na čase takovéto praxe ukončit a pokud budou porušení fatální, vyčíslit škody způsobené snooker sekci. K tomu neškodí trochu vysvětlit těm kteří nepodnikají základy účetnictví.

Samostatným úsekem je účtování úplaty hernám za pořádání turnajů ČMBS. Pro staré členy VVS neřešitelný problém. Já jsem to zkusil vyřešit a po dvou telefonech byla dohoda na stole. Zbývá ji jen potvrdit na VVS.

A to poslední, vyúčtování turnajů v Praze? Tady začíná a končí celý problém. Pokud Tomáš Kejla (je zodpovědný za finance sekce) doloží podklady pro účetnictví za ředitele turnajů v Praze, zmizne tak podezření na machinace s financemi. Pokud se tak nestane, bude to problém pro celou sekci a vzhledem k návaznosti na závěry revizní komise ve stejném případu z roku 2013, to bude problém zasahující do celé ČMBS. 

Nemám radost z takového programu VVS. Jednou to však muselo přijít. Kdyby se minulí členové VVS více starali o činnost výboru, mohli jsme řešit úplně jiné a zhlediska snookeru důležitější věci, jako třeba organizaci soutěží.

LOČST 1

Je zajímavé jak se od zvolení nového výboru nedaří přijít s jasnou vizí. Asi to souvisí s tím, jak vznikl nový výbor. Tomáš Kejla přišel na valnou hromadu s tím že skončí, Honza Chvátal ze zvyku, já že se konečně ledy hnou a protože tam v podstatě nikdo jiný nebyl tak vznikl tento výbor z nouze. Všichni křiklouni se někde schovali a ti co tomu rozumí rezignovali už dávno. Pozitivní je že se přidal Tomáš Bejček. Trochu tím vyrovnal poměr ve výboru. Jenže do dnešního dne vlastně není jasno jak to s jeho pozicí ve VVS je. Myslím tím hodnota hlasovacího práva atd... Podle toho tak vypadá i práce VVS. Tak to jsem trochu odbočil. Kvalifikace je zrušena a je to naprosto v pořádku. Na výboru jsme věděli že se to může stát. Tím jsou zrušeny všechny kvalifikace v podstatě do doby než se na turnaje začne hlásit více hráčů, než systém unese. To je tedy vyřešena první část soutěží. Teď se ještě musíme prokopat filozofií celého soutěžního ročníku. Je škoda že se k této problematice neozývá více hlasů. Mohli bychom pracovat s více náměty. LO

A uběhlo dvanáct hodin a kvalifikace je zrušena....       Kvalifikace ČST 1.

I moje velká chyba, že jsem dopustil jejich schválení. Myšlenka byla správná ve smyslu zbožného přání Tomáše Kejly, že se přihlásí hodně hráčů. Jenže nepřihlásilo. Nesmyslné povolení hrát každému kde chce (jako jediný jsem byl proti), přináší své plody. Praha 1, Třebíč 4, Napajedla 13! Včera jsem napsal dotaz členům VVS, jestli kvalifikaci v pátek nezrušíme a všichni přímo postoupí. Zatím jsem dostal jednu odpověď a nejsem si úplně jistý, jestli to nebyl vtip. Doufám že byl. Prý co je za problém. V Třebíči jsme čtyři, to je na jednu skupinu akorát. No, takhle se možná hrají turnaje v Brně ale tam už se nikam nepostupuje. A v Napajedlích, tam se vyřadí 9 hráčů, pro to že chtějí hrát kvalifikaci? To jsme to dopracovali. Já bych jim poradil ať se těsně před ukončením registrace, přepíší do Prahy. Postup je jistý...

Bohužel, je pro mne smutné, jak vypadá práce ve VVS a bohužel je to i má vizitka. Příští týden je další VVS, kde se budou projednávat velmi důležité věci, o kterých budete samozřejmě informováni.    LO


Proběhl první turnaj Challengers. Na sociálních stránkách je klid, tak je to v pohodě? Samozřejmě že není. Novému VVS, včetně mně se nepodařilo najít řešení a tak jsme v pressu času spustili alespoň prozatímní řešení. Je to lepší než nic. Jenže čas běží a jak se to vyvíjí. Na řadě je ČST. Experiment kvalifikace vypadá taky blbě. Třebíč 4. Napajedla 13 hráčů. Nezbývá než počkat a pak vyhodnotit systém kvalifikací. Není jednoduché rozjíždět vlak, který přišel nejen o palivo ale i o lokomotivu...


Kalendář a práce ve VVS

Kalendář již najdete v dokumentech. Je tam trochu schovaný. Důvody neznám a trošku to ukazuje jak ve VVS fungujeme. Střet nového se starým je stále aktuální. Cokoliv se ve VVS probírá, znamená velký problém. Je to důsledek laxního přístupu vedení klubů. VVS vznikl v podstatě z nouze. Naštěstí se k němu přidal ještě Tomáš Bejček. Za mně kdyby tam nebyl, tak VVS již neexistuje. Uvidíme jak se bude pokračovat. Hodně by pomohlo oběma stranám, kdyby začaly kluby více tlačit na fungování výboru.

LORozčarování

Nevím co si mám o tomto příběhu myslet. Zjistil jsem, že se tři členové VVS sešli beze mne a probírali záležitosti sekce. Navíc se domluvili na vydání zprávy podepsané VVS. Toto je tak závažné provinění členů VVS, které nelze ani více komentovat. Odstavení jednoho ze čtyř členů sekce, protože se to zrovna hodí, tak takto vypadá úroveň řízení VVS.

Celý rok a průběh činnosti či nečinnosti nového VVS ukazuje jak špatné to v sekci je...

Ondračka Luděk


VVS - 2023, stav výboru, turnaje, kalendář...

Máme za sebou půl roku činnosti nového výboru sekce. V jakém stavu jsou tedy změny za tento krátký čas?

Bohužel jen minimální.

Díky práci Tomáše Bejčka se trochu hnulo s Virtuální peněženkou. Pokud hráči chtějí, dostanou se k informacím k této nesporné hráčské výhodě.

Podařilo se několik kosmetických změn a to je tak všechno.

Teď již bohužel budou jen negativa.

Díky rozhodnutí vedení turnaje MČR se totálně zničil nejvyšší turnaj ČR ve snookeru. Tady nejvíce bolí nulová revize rozhodnutí vedení turnaje.

Dnes je 21.1.2023 a základna nemá kalendář soutěží pro celý rok. VVS nedává žádné informace protože je v podstatě paralyzován. Kejla, Chvátal, Bejček, Ondračka, nejsou schopni najít společnou řeč. Veškeré projednávané body se komplikují, za mne hlavně zakonzervováním názorů Tomáše Kejly. Nechce připustit rozdělení činností. Zdůrazňuje že on jako prezident sekce vše vede a zaštiťuje se úspěchy snookeru v minulosti. Úspěchy za které nenesl nikdo zásluhy. Ty souvisely s rozvojem všech sportů po revoluci. Nyní po cca 15ti letech je vše v troskách. Jasným důkazem je případ Protest. Výbor těžce tápe v jakémkoliv rozhodování. Členové si nechtějí stále uvědomit, že výboru prezident nevelí, je jen jeho součástí. Není žádný plán práce a tak to vypadá tak jak to vypadá. Tomáši Bejčkovi chybí zkušenosti, Honza Chvátal je zvyklý přebírat informace od Tomáše Kejly a nějak se jimi řídit. A já? Chci vše zjednodušit. Jsme tým cca 60ti lidí. Tady není prostor na nějaké velké akce. O to víc když ani VVS ve čtyřech, není schopen dát dohromady alespoň základní kostru soutěží a kalendář. Co s tím. Já osobně navrhuji zrušit VVS a udělat nový. Problém však je že část členské základny to vůbec nezajímá. Navíc technicky je to akce zdlouhavá. Zkouším to tedy jinak. Po konzultacích v klubu, s Radkem Mrázkem, Zaidem Al Tamimim, Jean Marie Hustinem, jsem vytvořil zjednodušený plán soutěží pro rok 2023. V tomto plánu jsem částečně použil připomínky těchto členů sekce a částečně použil své zkušenosti z jiných sportů. Asi se najdou lepší řešení, rád od Vás přijmu návrhy a pokusím se je zapracovat do dalších případných změn.

Vzhledem k tomu že tyto stránky denně čte asi 60 lidí, využívám této možnosti a svůj návrh řešení pro rok 2023 tím předkládám Vám všem. K tomu podotýkám že jsem jej před čtyřmi dny poslal všem členům výboru. Do dnešního dne nemám žádnou reakci, což přesně ukazuje jak VVS funguje.

Návrh soutěží pro rok 2023 - Snooker sekce - autor Ondračka Luděk

K dispozici pro soutěžní rok máme tři herny. DON Třebíč, Kolbenka a Napajedla.

Turnaje se tedy rovnoměrně rozdělí mezi tyto herny a v dalších letech se bude s tímto rozdělením pokračovat.

Soutěže:

1. 4 x ČST turnaje pro všechny hráče sekce

Systém turnaje: skupiny + play off dress code B

Naszení dle žebříčku

Body: 1. místo 2500, 2. místo 2000, 3. místo 1800, 4. místo 1500, 5. - 8. místo 1200, 9.-16. místo 1000, 17.-32. místo 800 bodů

Virtuální peněženka: první čtyři hráči získají dvojnásobek Kč za počet získaných bodů

2. MM a MČ, pro všechny hráče sekce

Systém turnaje: skupiny + play off, dress code A, upravený - košile s dlouhým rukávem, bez vesty a motýlka

Nasazení: náhodný los

Body a virtuální peněženka NE

3. MČR, pro 24 hráčů dle žebříčku

Prvních 8 hráčů se nasadí dle žebříčku přímo do play of, zbylých 16 odehrají ve čtyřech skupinách kvalifikaci. Postupují první dva ze skupiny, k čekajícím do play off.

Body: 1. místo 5000, 2. místo 3000, 3. místo 2000, 4. místo 1000, 5. - 24. místo 800 bodů

Virtuální peněženka NE

Tím zajišťuje snooker sekce celkem 7 celostátních turnajů. V případě zájmu mohou být přidány další, týmy, six red...

Velký prostor získávají kluby pro své vlastní - otevřené turnaje (DON - 20, Royall..)

Největší výhody systému:

- jasné rozložení soutěží

- rovnoměrné bodové rozložení, motivující k účasti na soutěžích

- nižší počet turnajů nám možná pomůže i v problematice rozhodčích

- celkově nižší náklady pro sekci i hráče

Nevýhody systému:

- musí to VVS schválit

- další nevidím

V Třebíči 21.1.2023, Ondračka Luděk

Díky za Vaše reakce, dontrebic@dontrebic.cz


Chyba v systému...

Jeden turnaj a okamžitě vyplave nějaký problém. Proč? Dlouhodobě se některé problémy vyplývající z chyb v software výsledků přehlížely. Dnes jsme alespoň zrušili problém kdy se v 1. kole play off potkali hráči z jedné skupiny. Fajn, jenže už je tady další. Výpočet při postupu ze skupin je špatně. Jednak je nesmysl počítat body jako góly. Dalším nesmyslem je porovnání skupin, které mají různý počet hráčů. To je přece nesmysl. Okamžitě je znevýhodněn ten co je v menší skupině. Může být bezkonkurečně nejlepší, přesto mu chybí jeden zápas a tak jej systém zařadí až za ty s vyšším počtem hráčů ve skupině. No, tak to musíme taky vyřešit. A co nejdřív...
LO 

Kritika ...

Přesně podle očekávání stačil jeden turnaj a máme v poště další kritický email. Z jeho obsahu se divím, že pisateli, který se podepisuje za dva, nevadí třeba i počasí. Vezmu to od zadu. Ve výboru je šest členů? Tak to je první omyl.

Případ Matějíček? Proč se neptá Matějíčka? Když má pisatel pocit že má právo řešit český snooker, měl by přece zpovídat toho kdo situaci vyvolal. Omyl číslo dvě.

Rozdělení kvalifikace? Co se mu na tom nelíbí? V minulosti bylo kvalifikací několik a hráči si mohli vybírat kde se pokusí kvalifikovat na mistrovství. Teď jsou dvě, což je v podstatě totéž, jen jsou hráči rozděleni na zhruba dvě poloviny. Je to princip všech sportů, takže omyl číslo tři.

A problém výpočtu postupujících do play off? To přece není nic nového. Ví se o něm už od zavedení programu a to já nepamatuji kdy to bylo. Každopádně byl pisatel ještě v té době v ČMBS, tudíž má svůj podíl na této chybě. Takže omyl číslo čtyři. To je celkem dost na jeden malý email.

To určitě pisateli nevadí. Za týden je turnaj v Třebíči. K dispzici má i video a tak může trávit víkend u počítače a hledat chyby...

A ještě jsem zapomněl. Kde je kritika výkonnosti? Nevšiml si snad jaké byly náběhy v Praze a Napajedlích?

Taky mně napadlo jak to vlastně s tím klubem THE CZECH SNOOKER CLUB je? Podíval jsem se do veřejně přístupných stránek a jejda. Takhle to je.

Status spolku:  Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. 

Takže nejen že je tento klub neaktivní v rámci ČMBS, on je vlastně neaktivní celkově? Takže pisatel má trochu binec sám u sebe, tedy se vlastně zaštíťuje neaktivním spolkem? To vlastně nemůže ani překvapit... 

LO


Končí rok a před námi jsou největší turnaje. Je příjemné vidět že na kvalifikaci na MČR, tedy regionální mistrovství je přihlášeno přes 40 hráčů. To je přece jen posun v rámci účastí letos. K tomu se opět vrací k českému snookeru Jean Marie Hustin. Najednou máme zpět hernu v Napajedlích. Jak znám Jeana, je jen otázkou času kdy bude mít k nynějším třem stolům čtvrtý. I to je vítaná zpráva vzhledem k možnostem rozšíření hráčské základny. Jak jsme tedy na tom? Dvě herny jsou v Praze, jedna v Třebíči, Brně a Přerově. Mám teď na mysli herny kde se dají hrát soutěže. To znamená že k nim by měli směřovat regionální finále plánované ligy. Stejně tak i jednotlivých soutěží. Když se podíváme na rozložení v rámci republiky, tak je lehce vidět že nám chybí zastoupení hernou v jižních čechách, na západě i na severu čech a moravy. Bohužel to neumíme ovlivnit. Snad se časem najdou nějací nadšenci v těchto oblastech. Řekl bych, že je to vzhledem k budoucnosti snookeru lehce optimistický vývoj....

A to máme ještě v záloze pěknou hromádku bývalých výkonnostně slušných hráčů. Třeba je vývoj přesvědčí aby začali opět hrát. 

LO


Problematika snookeru u nás

Většina snookerové veřejnosti se soustředila v poslední době na výkřiky křiklounů ať již z registrovaných tak i neregistrovaných řad. Celé je to nesmyslné, většinou vyvolané závistí a frustrací těchto křiklounů. Samozřejmě že vše rychle upadne v zapomnění než přijdou s něčím novým, ale při tom úplně stejným. 

Já chci ukázat na jiný problém. Ten se dá lehce nazvat. 

Rozhodčí.

Nejsou a nebudou? Ne, to není úplně pravda pravda. Jsou. Jenže jejich málo a nerozhodují. Proč? Nemají motivaci? Nebo v čem to je?

Většinu z nich to totiž nebaví. Všichni jsou namlsaní přenosy ze světa a najednou v realitě našich podmínek je tomu jinak. Bohužel. Úrovni naší hry odpovídá vše. Máme sice výborné podmínky při turnajích v Třebíči, trochu horší v Praze a v Napajedlích to taky nebylo moc příjemné. Rozhodčí nebaví pomalost hry a hlášení 1. To se nedá nic dělat. V zahraničí rozhodují až v play off. Kéž by jsme u nás je měli alespoň na play off. Vše začíná jasným kalendářem na celý rok dopředu. Na tom se již pracuje. Pak musíme jasně zveřejnit jaké jsou podmínky pro rozhodčí z hlediska financí, ubytování, stravy. Zároveň musíme zapracovat na počtech rozhodčích. Já sám jsem si šel udělat zkoušky jen pro to aby jsme měli nějakého rozhodčího v klubu. Nemám žádnou motivaci to dělat, ale pokud to takto uděláme každý tak žádný rozhodčí nebude. Je trochu nešťastné, že není kvalifikace na rozhodčího v ČR. Je jen mezinárodní a s tím by jsme měli hnout. Stejně tak budu prosazovat aby kluby měli povinnost mít alespoň jednoho rozhodčího. Potřebujeme je mít všude v dosahu a ne jen v Praze.

Tak to je jeden z mnoha problémů a možná další námět pro křiklouny.

LO


Finále roku

Kontakty na kluby jsou zaktualizovány. Ještě je dostat na stránky... Pracuje se i na kontaktech na hráče. Každý z Vás si může své kontakty zaktualizovat na stránkách sekce. Začínají přibývat registrace na mistrovství. V tomto se zdá že je vše v pořádku. Samozřejmě že není. Jediný člověk stále vyvolává snahu o konfrontaci. Zbytečně. Příliš to přehání a tím se izoluje od ostatních. Škoda, ne vše čím zaplavuje naši poštu je špatně. Jenže to jsou všeobecné fráze, bez hlubšího smyslu. U jedné věci se zastavím. V rámci rozdělení republiky na oblasti (standartně používaný ve všech sportech) píše o výkonnostním rozdílu mezi čechy a moravou. Tento populistický rasismus je velice nebezpečný. Jednak naznačuje že je někdo víc než ten druhý a zároveň jde přímo proti sportu jako takovém. A to nemluvím o tom, že pisatel nemá ani tušení o tom jací hráči jsou na Moravě a hlavně kolik jich je. Zamrzl v dobách kdy sám hrál. Nevšiml si jak obrovsky hnul Hustin s moravským, vlastně českým snookerem, v Napajedlích. Jak velký je potenciál v Brně, Přerově, Lanškrouně... A i kdyby ne. Takovéto texty nemají ve sportu místo. Sport má pěstovat respekt k soupeři a morálku. Schválně jsem zvýraznil tento příběh. I já patřím k těm výkonnostním hráčům. Ani nemám motivaci tlačit se do špičky. Jenže žádný sport nemůže fungovat právě bez těchto výkonnostních hráčů. Právě z této základny, podhoubí vzniká ta špička. Takže žádám všechny. Nepoužívejte takovéto klasifikace. Je to nebezpečné a nikdo neví jak by se mohla takováto zdánlivě nevinná populistická myšlenka zvrhnout

LO


Pomalu se přibližuje konec soutěžního roku a taky půl roku činnosti nového VVS. Jednotliví členové postupně slaďují svoji činnost. Zároveň se snažíme postupně řešit úkoly. Je jich tolik že nám nezbývá než je brát postupně dle aktuálnosti. Termíny soutěží sekce jsou rozepsány do konce roku. Pracujeme na soutěžích pro rok 2023. Rok 2023 by měl být tím rokem, kdy se postupně ustálí činnost sekce. K tomu potřebujeme vzájemnou spolupráci. Postupně začneme dávat dohromady kontakty na kluby. Momentálně je jich asi dvě třetiny nefunkčních. V této souvislosti začne ČMBS rozesílat i faktury za členství za tento rok. Ty slavné 1000Kč a 500Kč. Začínáme všem objasňovat případ Virtuální peněženka. Je až komické když vidíte že někteří dlouholetí členové ani neví že mají uložené finanční prostředky v systému. Postupně zveřejňujeme na stránkách sekce aktuální informace.

Když to shrnu. Nový VVS postupně rozplétá a bude rozplétat obrovské klubko nashromážděných problémů. Přes ty nejaktuálnější případy se postupně dostaneme i k problematice další. Přes soutěže, kluby, vnitřní předpisy až po podporu zlepšení možností hrát snooker. A to jak pro dospělé tak i pro mládež. Žádám Vás všechny o kontrolu svých kontaktů a hlavně kontakty klubů. Je složité všechny kluby postupně obvolávat. Těžko se k Vám ale mohou dostat informace, když se nám emaily vrací jako nedoručené.

Ondračka Luděk


Dění v sekci a mimo ni

Je pěkné že i bývalí hráči dnes mimo sekci, se zajímají o dění. Nyní dokonce i o nový systém mistrovství. Jak málo při tom stačí aby tito lidé mohli sami přispět k vývoji snookeru u nás. Asi je lepší plakat než pracovat.

Snooker sekce na konci roku 2022

Děje se toho relativně hodně.

V Brně měli turnaj družstev. V Přerově se snaží držet six red. V Třebíči se čtvrtým turnajem v roce uzavře letošní kompletní série turnajů DON. Stejně tak se dohrála série ČST. Někteří hráči se zúčastnili turnaje v Rakousku. Největší úspěch dosáhl Aleš Herout. Zahrál si dokonce o třetí místo. Sice prohrál ale ta síla náběhů těch nejlepších hráčů v turnaji ...

Bohužel i tento turnaj měl negativa s kterými se trápíme u nás. Hrálo se do čtyř do rána. U nás tak kritizované best off tři se hrálo i v před kole play off. Prostě je vidět že kritika některých nečlenů sekce se ve většině případů týká věcí které neumějí řešit i daleko vyspělejší snookerové země.

V Třebíči a v Brně se konečně podařily nainstalovat kamery. Super. I pro ty co se neúčastní je to možnost jak žít se snookerem. Oba kluby si zaslouží obdiv. Je to poučení a škola.

A vedení sekce?

Ještě hledá cestu. Po x letech má možnost změny. Noví členové vedení přinášejí jiný systém práce. Uvidíme zda-li se jej podaří prosadit. Nikde není psáno že je vše spasitelný. Vždy záleží na práci všech členů nejen výboru ale i členské základny. Jak krásné by bylo kdyby všichni co tvrdí že chtějí lepší snooker, přestali řečnit a začali pracovat. Stále tvrdím jedno a totéž. Každý z nás musí přiložit ruce k dílu. Nebo čekáte, jak mně někteří říkali že přijde nějaký spasitel a vše zachrání? Tak to je jen ve filmech. Jak jednoduché by pro mne bylo odpovídat těm nesmyslným kritikům, kteří jsou schopni vymyslet neskutečné nesmysly aby mohli něco napsat. Zamíchají k tomu něco pravdy (moje chyba při rozhodování finále ČST) a už mají pocit že spasí snooker v ČR. Ne, ne. Takhle to fungovat nebude. Stejně jako když se shazuje hráčská úroveň. To se přece nedělá. Kde je respekt mezi jednotlivými hráči? 

Všeobecně stále platí základní hodnoty morálky a slušnosti.

Je tedy před námi vyvrcholení soutěžního roku 2022. Zároveň se také blíží rok 2023. Rok který by mohl být rokem zlomovým pro Český snooker. Uvidíme.

L.Ondračka


Co nyní řeší VVS?

Po zveřejnění datumů Mistrovství a zbylých turnajů 2022, zůstaly ještě dva problémy.

1 - Six red. Brno o finále nemá zájem. Přerov ještě nesdělil své rozhodnutí. Je možné že se vše odehraje v Praze nebo Třebíči.

2 - Systém losu na turnajích. Jak rozdělit nasazené hráče při různém počtu skupin a jak dolosovat zbytek? Všichni víme jak se losovalo v Napajedlích (a dokonce je to i na videu) kde vždycky na jedné straně skončil Hustin a na straně druhé Stehlík. Stejně tak se rozebíraly losy v Praze. Tomu jsme utekli v Třebíči kde se většinou radši losovalo přímo před turnajem.

Stejně tak je zapotřebí zrušit nesmyslné rozdělení do play off, kdy systém proti sobě znovu postaví hráče z jedné skupiny.

Takže to je z hlediska losu a nasazení

Pokud máte někdo zájem se k tomu vyjádřit, případně pomoci s řešením, napište mně na dontrebic@dontrebic.cz


Jak pracuje nový výbor sekce snooker?

Pracuje a hlavně se učí jak vlastně fungovat.
Co se k dnešku tedy k 2.10.2022 povedlo?
Na stránkách sekce dochází ke změnám. Začínají být aktuální. Jsou to první malé krůčky, ale věřte mně že po tak dlouhé době nečinnosti předešlých výborů, to není vůbec jednoduché. Máme rozpis soutěží do konce roku. K dispozici máte i zápisy ze tří on-line schůzek výboru.
Chystáme vysvětlení a zveřejnění akce Virtuální peněženka. Někteří hráči mají v systému snooker sekce uloženy peníze z turnajů. Někteří to ani neví, přitom si mohou náklady na turnaje nechat proplatit. Jde o motivační program pro hráče kteří se chtějí zlepšovat. Dostáváme se k problematice peněz které by měli být hrazeny ze strany klubu a hráčů do systému snooker sekce. Je to známá 1000Kč za klub a 500Kč za hráče a rok.
Celkově je to v porovnání s ostatními sporty velmi nízká částka, přesto není z různých důvodů hrazena. Zkoušíme k nynějším dvěma hernám (Kolbenka,Třebíč) zapojit i Brno a Přerov. 
Všichni potřebujeme zvýšit počet hráčů. S tím jsou pak spojeny jen pozitiva. Vyšší účast v soutěžích. Logicky i zvyšující se výkonnost. Z toho důvodu chystáme změnu v soutěžích na příští rok. Momentálně preferujeme cca 6 turnajů v systému ČSJ, k tomu ligu jednotlivců a mistrovství. Spolu s klubovými turnaji, které nebudou zařazeny v bodování tak vznikne dostatečný prostor na soutěžní klání.
Tak tedy vypadá současná činnost VVS. Doufáme že se k nám brzy připojí i zástupci klubů. Vítáme jejich podněty k dalším změnám v snooker sekci.

V Třebíči 2.10.2022
L.Ondračka, člen VVS snooker 

Odsouhlasené změny VVS v roce 2022

7.8.2022
- je zrušeno omezení náběhu pro turnaje Challenger. Tím se stává tento turnaj otevřeným pro všechny hráče. Bodové ohodnocení do žebříčku zůstává na stávající úrovni
- do turnajů ČST budou při losu nasazováni hráči z TOP 10 žebříčku, ostatní náhodně
- do VVS bude kooptován Tomáš BejčekPohyb na stránkách sekce. 25.7.2022

Malými krůčky začínáme oživovat stránky sekce. Posílejte mně aktuální věci z Vašich klubů a pokud to bude možné, zveřejníme je.
Luděk Ondračka

Stav k 24.7.2022

Stále probíhá diskuze o tom jak by se mělo fungovat. Odlišné názory na práci staré části výboru s částí novou zdržují. Bohužel to asi jinak nejde. Snad se výbor dostane brzy k nějaké vzájemné spolupráci.
Byl jsem včera na turnaji v Přerově. Zdejší tři stoly umožňují hráčům velké přestávky a tak i čas k diskuzi. Hráče zajímá jak to bude letos s MČR. Přerovský klub by rád uvítal pomoc v oblasti tréninků. Je hodně otázek ze strany klubů, tak se snad brzy dočkají i odpovědí ze strany vvs.
Pokud máte jakékoliv dotazy, mně můžete psát na dontrebic@dontrebic.cz

Luděk Ondračka


Informace z výboru sekce 1 - stav k 19.7.2022

Tak jak jsme na tom. Prozatím nijak. Stará část výboru nechce přistoupit na můj návrh stanovení programu sekce a rozdělení činností na jednotlivé členy výboru. Dan Kubeš prozatím mlčí. Mají problémy s hernou a tak chápu že je výbor pro něj teď na vedlejší koleji. 
Za měsíc se vlastně nic nestalo. Já kritizuji že na stránkách sekce nejsou žádné aktuální informace a to je tak vše.
Duvidíme. Doufám že Vám brzy přinesu lepší zprávy.

Valná hromada sekce 12.6.2022

Dne 12.6.2022 se konala valná hromada ČMBS a valná hromada sekce snooker.

Ze strany snooker klubů se z různých příčin projevil nezájem o dění v sekci.Valné hromady se tak zúčastnili Tomáš Kejla, Jan Chvátal, Luděk Ondračka, Tomáš Blažek a Dan Kubeš. Starý výbor nepředložil žádné podklady které jim zadávají stanovy. Ostatně toho ani za své funkční období moc neudělal takže proč by se s nějakou statistikou namáhal.

Jednání se tak dostalo do patové situace. Klasická situace o armádě bez vojska a vedení. Mělo to tedy znamenat konec snooker sekce? To se mně v principu nelíbilo a tak jsem navrhl aby v novém výboru byli zúčastněni ti co přijeli. Jako jediní projevili zájem o budoucnost snookeru. Tak jsme se i domluvili. Výbor tedy vznikl. O prezidenta sekce projevil zájem opět Tomáš Kejla a nikdo nebyl proti. nebylo to jednoduché okamžitě se rozhodnout. Navíc se tak dal dohromady výbor, který neměl vůbec tušení když na valnou hromadu jel že se jím stane.Tomáš Kejla navrhl aby se do září noví členové seznámili s dokumentací sekce. S tím se nový výbor rozešel.

Luděk Ondračka

Napsali o nás. Měli jsme štěstí a podařilo se nám dostat informaci o třebíčském Snooker klubu a jeho činnosti do Třebíčských novin. 15 700 výtisků, to je slušná reklama...


Český snooker před 14 ti lety.

Na sociální síti jsem se dočetl že je na čase Český snooker vrátit na úroveň před 14 ti lety. Nemám tušení co to znamená. Na Donu máme dva stoly od roku 2008. Jen matně si pamatuji že existovaly nějaké stránky Českého snookeru. Vzhledem k tomu že jsme v tu dobu v Třebíči neřešili žádné soutěžení, nesledoval jsem toto období. Zajímalo by mne co vlastně bylo v té době tak skvělé. Fungovalo vedení, soutěže? Může mně někdo z pamětníků napsat jak to bylo? Já mám jen kusé zprávy od Domoráda, Chrena, Náhlíka ale nezdá se mně že by to bylo nějaké lepší než teď. V současnosti vím že v hlavním dění Českého snookeru se objevuje jen pár jmen (Kejla, Hustin, Chvátal, Chren, Ondračka, Tamimi a chvílemi i Rendla). Z toho Hustin a Ondračka hlavně jako organizátoři hlavních turnajů, Chvátal za rozhodčí a Chren, Rendla, Tamimi spíše jako oponentura společně s Hustinem a Ondračkou proti praktikám současného vedení snookeru, završeného Tomášem Kejlou.


Tady je trocha statistiky:

2005 - 2006   30 hráčů, breaky 67

2006 -2007  44 hráčů, breaky 46

2007 - 2008  117 hráčů, breaky 50

2008 - 2009 nedohledána statistika hráčů, 52 break

2009 - 2010 138 hráčů, break 64

2010 - 2011  58 hráčů, break 64

2011 -  2012  182 hráčů, break 107

2012 - 2013 25 hráčů, break 84

2013 - 2014 151 hráčů, break 96

2014 - 2015 150 hráčů, break 96, přidává se Třebíč - Arenia snooker academy

2015 - 2016 136 hráčů, break 56

Využil jsem data ze stránek ČMBS. Breaky většinou z MČR. Nemusím mít vše správně, takže to berte jako orientační pohled.

Co mne na první pohled zarazilo?

Že je špatně vedená statistika platí po celou existenci do dnes. Že jsem nenašel žádný zásadní sportovní úspěch největšího kritika sportovní úrovně Filipa Domoráda. Breaky dokázalo zvednout jen pár historicky nejlepších hráčů. Snooker byla jen Praha a Brno. Později se přidává Třebíč a Napajedla. Brno odpadlo. Důvody znají v Brně. Stále snooker hrají. Zavřeli se bohužel jen pro sebe. Největší zvláštností je putování Jána Chrena z Prahy přes Brno a Třebíč zpět do Prahy. 

Vzhledem k výsledkové statistice je škoda že neexistuje nějaký souhrn. Kéž by se našel mezi námi nějaký fanatik na čísla, který to zpracuje.

A ještě jeden poznatek.

Zadal jsem si ve vyhledávači odkaz Úspěchy Českého snookeru.

Moc mně toho nevylezlo. Jen článek od sázkové společnosti Bet obsahoval tuto větu

Nejvíce snookerových hráčů má určitě Anglie, Skotsko nebo Wales. Právě z těchto zemí pochází také ti nejlepší snookeroví hráči, doplňují je také Číňané, Irové, Severní Irové nebo Australan. Snooker se hraje i v Česku, žádný profesionální hráč však u nás není. 

Tím přímo narážím na nesmyslný požadavek na dělení hráčů, vypsaný na sociální síti. 

Ještě mně teď napadlo že bych možná měl vyměnit nadpis za nový. Třeba Zpráva o Českém snookeru historie - současnost...

Luděk Ondračka


Snooker CZ a dění na sociálních sítích.

Je to taková móda. Neumím si poradit se situací, cítím se ukřivděný tak si postěžuji na sociálních sítích. To samo o sobě nemusí být špatné. Sice ukazuji na svoji slabost. Není však žádnou hanbou se k tomu přiznat. Horší je když se skrývám za anonymitou. Stejně tak když řeším stále totéž několik let i když mně většina diskutujících vysvětluje že je možná chyba spíše na straně stěžující si. Nechci tady rozebírat lidské povahy a proč tomu tak je. Ostatně bych to ani nedokázal. Chci spíše ukázat na ten poslední dobou stále se opakující problém. Je hodně lidí kteří chtějí změnit dění v Českém snookeru. Mají různý zájem. Bohužel většina z nich o tom jen mluví, Dokonce nejsou účastníci organizace. Tak to je úplný nesmysl. Na těchto stránkách jsem popsal hodně problémů které Český snooker má. Je možné že některé i špatně. Rozhodně se však za svůj názor nestydím a tak se všude podepíši. Je úsměvné když se někteří odvolávají na to jak super byl snooker kdysi. No já jsem to nezažil. Mrazí mne z toho v zádech. Já jsem zažil socializmus a slyšel jsem pár názorů o tom jak to tehdy bylo vlastně fajn.... No, doufám že moje přirovnání nesedí...
Luděk Ondračka

Proč je snooker v takovém stavu?

Nevím. Asi by na to měli odpovědět ti co jsou v něm od začátku. Jenže... Na stránkách info snooker, jsem se nechal vtáhnout do diskuze s jedním z těch starších bývalých snookeristů. Zmatenost jeho názorů naznačuje jeden z problémů. V diskuzích na těchto stránkách se objevují i další, kteří se chlubí jak snooker opustili protože v takovéto organizci nechtějí být. Předpokládám že nejsou stejní jako Filip Domorád, protože pokud ano, tak je dobře že ve snookeru nejsou. Neznám je, netroufám si toto posoudit. Oni kritizují vše co v nynějším snookeru je a podle všeho vždy bylo. Tak tomu nerozumím. Když jich je tolik jak říkají, tak proč s tím nic neudělali. Já taky kritizuji současné vedení snookeru. Kritizuji konkrétní osoby stejně jako systém. Pokoušíme se s tím v klubu i něco udělat.
Nijak zvlášť se nám to nedaří. Valná hromada ukázala nepochopení naší snahy. Vedení snookeru zůstává prozatím ve stejných kolejích. Díky snooker klubu Třebíč alespoň nastavujeme zrcadlo jak si to představujeme. Turnaje u nás fungují. Střídají se naše turnaje s turnaji ČMBS. Máme i díky ČMBS hernu, která nabízí úplně vše co si může hráč přát. Celou naši práci podporují sponzoři za což jim touto cestou děkuji. Máme deset hráčů, kteří si postupně tuto hru ošahávají. Za dva roky činnosti včetně době v covidu se nemáme zač stydět. Tímto odpovídám všem kritikům jak Snooker klubu Třebíč, tak naší herny i mně samotného. Jestli to děláme mi špatně tak pak nechápu co vlastně chcete.
Ondračka Luděk, 
předseda Snooker klubu Třebíč 

Všem křiklounům 2 - co chceme řešit .... 

Trošku špatný nadpis. Co vlastně můžeme řešit je lepší.
Zkusím vyjmenovat největší problémy snookeru v ČR:
- neexistující vedení
- žádný herní systém
- nedodržování základních předpisů ve všech oblastech
Tak jenom tato témata nám stačí tak na 20 hodin...
Luděk

Všem křiklounům.

V určitých periodách vznikne na různých platformách diskuze o Českém snookeru. Nekončící diskuze přiživovaná různými nesmysly a zbytečnou snahou něco tím vyřešit. Navrhuji to zkusit posunout. Pokud máte zájem doopravdy něco řešit, musíte tomu i něco obětovat. Doma u PC to nevyřešíte. Nabízím tedy dvě možnosti:
1 / přijeďte 27.11.2021 na DON do Třebíče. Od 19:00 uspořádám na salonku kulatý stůl těch co mají ve snookeru své zájmy. Překonejte své ega a pojďte konečně něco řešit.
2/ zveřejním Vaše názory bez úprav na této stránce. Není tak úplně na ráně jako na face booku a tak je o trošku soukromější.
Myslím si že je to slušnější verze diskuze. nevím však jestli to něco zásadního přinese.
Luděk 

Kluby a ČMBS - snookerová sekce...

Měl jsem několik diskuzí jak s funkcionáři ČMBS, tak i zástupci klubů. Zažil jsem toho už celkem dost. Není zapotřebí velkého hledání ke zjištění, že mezi kluby a vedením je obrovská propast. Kluby říkají nechte nás být, mi po Vás nic nechceme. To tedy znamená, že jsou spokojeni se současnou situací, dokonce mně to i někteří přímo potvrdili.

Co je ČMBS:

Malý sportovní svaz sdružující kulečníkové sporty. Je rozdělen na tři sekce a zajišťuje organizování soutěží až po výstup do reprezentace. Zároveň je hlavním partnerem pro zahraničí.

Zajišťuje matriku, kontakt se státními orgány. Svojí činností může zajistit finanční příjmy pro svaz ať už formou dotací, případně hospodářskou činností.

Kluby?

Jsou nyní dva typy. Pouze klubové, pouze komerční, někdy se prolínají. Jejich největším problémem je hráčská základna. Hlavně ty pouze klubové příliš nepřispívají k popularitě kulečníkového sportu. Jsou uzavřené a nevyvíjí v tomto směru až na vyjímky žádnou speciální aktivitu. Ty komerční svojí činností zajišťují stabilnější života schopnost. Snaží se aby byly co nejvíce vidět, zatím jsou hodně slabé z hlediska výkonnosti v soutěžích.

Takže kde máme hlavní problémy?

Aféra s poplatky za hráče:

Svaz musí vykazovat činnost vůči orgánům, které mohou přispět dotacemi. Hlavním ukazatelem je členská základna. Ve všech sportech se nyní snaží vyčistit matriku od neaktivních členů. Samotné dotace ve své podstatě mají podpořit právě ty aktivní.

Jediná možnost je, přes systém poplatku za hráče, znát reálnou základnu v rámci roku. 

Svaz nám nic nedává: 

A požádali jste si někdy o něco?

Takže kde máme problémy? Všude. Kluby musí začít aktivně vyvíjet činnost. Jejich vedení si musí uvědomit, že oni jsou ČMBS. Volení funkcionáři jsou ve funkcích pro to, aby řešili podněty klubů, dohlíželi na dodržování schválených zásad. Kluby zároveň musí plnit své povinnosti v rámci účetnictví (daňová přiznání, účetní uzávěrky). Kluby se v rámci možností musí otevřít veřejnosti. Chcete mládež? To jim musíte něco nabídnout? Pro ně to musí být IN. Nesnáším anglické výrazy v češtině, ale tak to je! Není pak samozřejmě jednoduché skloubit soutěžní činnost s komerční. Není, bohužel když se nějaký klub chlubí že má desítky členů a je v rámci ČMBS obrovský, tak to není pravda. Pro svaz má 5 aktivních členů, takže patří do většiny pidi klubů. Já mám ve svých provozovnách stovky členů, pro svaz jen 7. Nejsme tudíž vyjímkou.

Abych to neházel jen na kluby. ČMBS a sekce?

Naprosto nefunkční. Jsou přímým zrcadlem klubů. Tady se to musí uchopit a začít spolupracovat. Jeden hodně naštvaný kulečníkář po mně vyletěl s tím, že tito lidé to budou dělat zadarmo? Tak jsem mu odpověděl, že ano. Systém nemá peníze právě z těch důvodů o kterých píši. Tak budou dělat zadarmo. Neviděl jsem na schůzi snookerové sekce, že by kdokoliv z nových členů ucházejících se o místo ve výboru, mluvil o odměně za svoji práci. Bylo by skvělé, kdyby jsme si mohli dovolit profesionální servis. Pro mně osobně je funkční snookerová sekce předpokladem ke zvýšení popularity snookeru v  ČR. Pak je jen na klubech, jestli to dokáží komerčně využít.

Ondračka Luděk

Tento článek je mým osobním shrnutím současné situace. Není mojí snahou Vám velet jak máte pracovat ani se nesnažím někoho konkrétního kritizovat. Je třicet let po revoluci, tak pojďme uchopit tento krásný sport a ukažme jej všem. Budu rád když mně napíšete co si o tom myslíte a pokuď budete chtít, Váš názor zde zveřejním.