Co nás zajímá?
Ptejte se, mi odpovíme, dontrebic@dontrebic.cz

Náměty, návrhy ( například ) :

Má být více žebříčků, nebo stačí jeden třeba za posledních dvanáct měsíců ...

Kolik turnajů v roce má smysl ....

Má turnaj vést rozhodčí?


Pošlete nám vzkaz.

Návrh na reorganizci Českého snookeru

Návrh na změnu českého snookeru

Obsah:

- Základní návrhy

- Systémy

- Rozhodčí

- Sponzoři/dotace

- Hospodaření

- Média

- Zahraniční akce

- Akademie pro mladé

Základní návrhy:

- založit samostatné IČO,

- zprovoznit nový web s online zobrazením zápasů, výsledků, žebříčku a kalendáře

- kalendář zveřejnit před začátkem sezóny a následně data turnajů neměnit, výjimka je možná jen ve vážných případech

- na každém turnaji Typu A, B, C dedikovaný ředitel turnaje, který se přednostně věnuje problému i v případě, když zrovna odehrává svůj vlastní zápas; řešení problému má přednost před pokračováním zápasu

- Kvalifikace na Major turnaje probíhají v každé z heren. Není možné uspořádat během kvalifikačního víkendu v jakékoli herně turnaj Typu C. Kvalifikace na turnaje vyššího typu mají přednost. Nebodované turnaje je možno uspořádat dle vlastního uvážení.

- Trofeje vítězům a dalším předává ředitel turnaje na místě ihned po skončení turnaje, případně zvolený zástupce, či člověk předem určený (zástupce města/kraje)

Systém sezóny:

- každý klub má nárok na 4 bodované turnaje svého ligového žebříčku (12 turnajů Typ C)

- každý klub má nárok na jeden "Major" turnaj sezóny (3 turnaje Typ B)

- jednou za sezónu Mistrovství ČR Typ A - mix, senioři, junioři, týmy, ženy? (4-5 turnajů Typ A)

- třikrát za sezónu Federal Cup (nezahrnuto do žebříčku)

- jedenkrát za sezónu turnaj pro hráče TOP 16 (zahrnuto do žebříčku, Typ B)

- jedenkrát za sezónu turnaj pro hráče mimo TOP 16 (zahrnuto do žebříčku, Typ B)

- 5+1x za sezónu turnaje pro hráče starší 40 let (vlastní žebříček)

- Snaha o uspořádání série turnajů pro hráče do 21 let - výhledově (vlastní žebříček)

- do žebříčku se započítávají jen body z turnajů, kterého se můžou účastnit všichni hráči. Výjimka je u TOP 16 turnajů - nicméně jsou oba hodnocené totožným počtem bodů pro vítěze.

Systém turnajů:

- Turnaj Typ D:

- turnaj pořádaný konkrétní hernou

- body se nezapočítávají do žebříčku

- dress code i systém si volí sama herna

- Turnaj Typ C:

- turnaj započítávaný do žebříčku herny

- dress code B

- 2500 bodů pro vítěze (v případě počtu hráčů méně než 12 bude Turnaj zařazen jako Typ D a stane se nebodovaným - náhradní termín turnaje Typ C možný dle domluvy, maximálně však jedenkrát)

- Single KO/Skupiny s play-off - o systému rozhodne pořadatelská herna

- Turnaj Typ B:

- Major turnaj

- dress code A včetně kvalifikace

- 5000 bodů pro vítěze

- Single KO play-off

- Turnaj Typ A:

- Mistrovství ČR

- dress code A včetně kvalifikace

- 10000 bodů pro vítěze

- Single KO play-off

Systém zápasů:

- skupinová fáze

- bo3 - maximálně 3x "faul and a miss" v případě nepřítomnosti dedikovaného rozhodčího

- za přítomnosti dedikovaného rozhodčího neomezeno

- play off

- bo5 až bo9 - neomezený "faul and a miss" v případě nepřítomnosti dedikovaného rozhodčího

- za přítomnosti dedikovaného rozhodčího neomezeno

Systém nasazování:

- Turnaj Typ D:

- dle konkrétní herny

- Turnaj Typ C:

- nasazení prvních osm z žebříčku dle pozic, v případě prvního turnaje sezony - prvních osm z konce loňského celkového žebříčku

- zbytek náhodně vylosován

- bez kvalifikace

- Turnaj Typ B:

- nasazený je vítěz minulého turnaje na 1. pozici a 1. hráč žebříčku na 2. pozici

- v případě, kdy je nasazený jednou a toutéž osobou, bude 2. pozice nahrazena 2. hráčem žebříčku

- zbytek hráčů musí hrát kvalifikaci a play-off pavouk sestaven dle výsledků kvalifikace

- Turnaj Typ A:

- nasazený do turnaje je jen loňský vítěz na první pozici, v případě jeho neúčasti není nasazený nikdo

- všichni ostatní hráči musí projít kvalifikací

- play-off pavouk sestaven dle výsledku kvalifikace

Systém žebříčku

  • pouze jeden hlavní žebříček
  • vedlejší žebříčky pouze pro juniorské/seniorské/týmové soutěže, kam nemají přístup všichni hráči
  • žebříček každý rok krácen o polovinu (jako je tomu aktuálně)

Rozhodčí:

- stanovit komisi rozhodčích

- stanovit dostatečně vysoké odměny za turnaje vyplácené výhradně od vedení soutěže

- odměny ve výši, která bude motivovat přihlášení dalších rozhodčích

- připravit kurzy pro rozhodčí, v případě ligových rozhodčí kurzy zaplatí vedení soutěže

- zajistit nezávislost a neovlivnitelnost rozhodčích

- rozhodčí jako prvotní instance všech problémů, v případě problémů většího rázu či na žádost hráče rozhodčí přivolává ředitele turnaje

- klást důraz na rozhodčí, aby udržovali korektnost hry a gentlemanský projev hráčů - v opačném případě okamžitá varování, následně postihy a u zvlášť zásadních provinění disciplinární tresty

Sponzoři a dotace:

- oslovit dlouhodobé sponzory i konkrétní sponzory pro jednotlivé akce

- snooker je pro sponzory zajímavý, protože cílí na široké publikum, jako sport je bez kontroverze

- na dotace zacílit až ve druhé vlně

Hospodaření:

- dlouhodobé cíle:

- turnaje bez zápisného - vedení vyplatí hernám poměrnou částku za uspořádání každého typu turnaje/kvalifikace

- zajímavé možnosti výher pro první čtyři místa (postupně i víc) a nejvyšší náběh - nejen peněžní, ale i hodnotné ceny

- financování výjezdů nejlepších hráčů na zahraniční turnaje

- financování Q-school pro nejlepší hráče

- zvyšování úrovně heren, rozhodčích, celkové organizace

- krátkodobé cíle:

- vyrovnané hospodaření

- nezadluženost

- zajištění rozhodčích

- zajištění krátkodobých a dlouhodobých sponzorů

Média:

- aktivní informování na sociálních sítích, youtube, instagram

- časté rozhovory s hráči při turnajích

- záběry z turnajů, živé přenosy, komentátoři

- oslovování novin, tv

Zahraniční akce:

- nominování hráčů dle žebříčku a podle chování na turnajích

- finanční dotace hráčům na cestovné, ubytování

- finanční odměny za dosažené výsledky

Akademie:

- každá z heren se zaváže k pomoci rozvoje mladých a nových hráčů:

- zajištění vhodných trenérů

- sleva na samostatný trénink

- sleva vstupného do turnajů pro mladé hráče do 18 let

Vypracoval: Martin Kapalka