Pravidla, předpisy

Je spousta špatně vykládaných předpisů a pravidel. Zde najdete zjednodušený výklad

Jak se to má dělat?

MČR ukázalo, jak velké chyby může udělat vedení turnaje včetně hráčů, během jednoho zápasu. Musíme se naučit respektovat předpisy a také je nekompromisně prosazovat.

Zaslal jsem paní Poskočilové tento dotaz:

Na MČR došlo k situaci kdy všichni zúčastnění dělali vše špatně. Můžete
mně k takovéto situaci dát kvalifikované řešení situace, aby je bylo
možné použít jako vzor pro řešení takové situace?

1 - hráč vyrušuje protihráče gesty, pohyby .... jak se má zachovat rozhodčí?

2 - jaké tresty múže dát rozhodčí

3 - druhý hráč neunese hecování protihráče a začne oplácet. Má rozvíjející konflikt možnost řešit hlavní rozhodčí?

4 - druhý hráč si protestuje v průběhu hry u ředitele soutěže na stále
probíhající uvedené problémy - jak má reagovat ředitel soutěže, může li
vůbec

A zde je odpověď:

Dobrý den,
ta správná sekvence je: 

 1. Sdělit hráči, že se chová nevhodně a že pokud nepřestane, dostane oficiální napomenutí, které má samozřejmě jisté konsekvence. 

 2. Když tedy nepřestává v nevhodném chování, dostane oficiální napomenutí za nesportovní chování, přičemž se mu musí sdělit, že pokud dostane další napomenutí za totéž, tzn. nesportovní chování, bude to znamenat ztrátu framu. 

 3. Kdyby náhodou nepřestal, dostane to druhé napomenutí plus přijde o frame (ten který je rozehraný, jen v jistých případech - kombinace vzdání framu, když je ještě dost bodů na stole, plus sprostá nadávka, kupříkladu, by přišel o frame následující). Zároveň se mu musí zase sdělit, že pokud dostane další napomenutí za nesportovní chování, přijde o celý zápas, bez ohledu na skore. 

4. Kdyby ani toto nepomohlo a dostal by další napomenutí, tak se stane výše zmíněné - zápas končí ve prospěch soupeře. Všechna napomenutí s výjimkou toho prvního, tzn. ta oficiální, je potřeba zapsat na zápis zápasu, protože je potřeba je mít někde uvedené. Sekvence napomenutí vychází z pravidel, takže v případě nějakého sporu lze hráči po zápase ukázat v pravidlech, o co jde.
Pokud je při zápase rozhodčí u stolu, řeší výše zmíněné on. Pokud je plošný rozhodčí, má to složitější, protože často neví a ani moc nemá šanci sledovat, co se přímo u stolu děje nebo slovně probíhá mezi hráči. Ale i ten samozřejmě napomenutí může udělovat (a musí, pokud zaznamená nějaké nesportovní chování). V našich podmínkách podle mého může ředitel turnaje rozhodčího i zastoupit, pokud vidí nebo slyší, že se u stolu děje něco v tomto smyslu, ale spíš by asi měl, když si u něj jeden z hráčů stěžuje, poslat rozhodčího, ať u stolu udělí to "přátelské" napomenutí a hlavně ať ten stůl pozorně hlídá, aby si ani jeden hráč nic nedovolil. Hlavní rozhodčí může samosebou rozhodčího u stolu i v udělování napomenutí zastoupit, od toho je přece hlavní rozhodčí (ale musí na tom turnaji být a zápas sledovat, někoho napomínat např. jenom proto, že si ten druhý stěžuje nebo v horším případě po telefonu fakt nejde, ale rozhodčí na místě může s hlavním rozhodčím situaci třeba i telefonicky v tu chvíli konzultovat, pokud si není jistý).
Samozřejmě pokud jde o něco výrazně "tvrdšího", např. vyslovené napadení soupeře nebo vulgární nadávka pronesená nahlas atd., lze udělit oficiální napomenutí rovnou (taky se dá sebrat zápas rovnou, kdyby to bylo vážně příliš). Zároveň podle mého může ředitel turnaje někoho vyloučit z turnaje, když se proviní nějakým obzvlášť výrazným způsobem a třeba i mimo zápas, to ale už nespadá do pravidel, to by se potom muselo řešit oficiálně přes disciplinární komisi podle disciplinárního řádu.
Ta napomenutí se vztahují vždycky k jednomu právě probíhajícímu zápasu, tzn. že si hráč nepřenáší napomenutí třeba z 2. framu svého prvního zápasu dál, až do konce turnaje. Jakmile zápas skončí, veškerá napomenutí jsou jakoby vymazána a do dalšího zápasu hráč vstupuje zase s čistým štítem.
No a k tomu zápasu - já bych nejdřív přátelsky upozornila, že by toho hráč 1 měl nechat. Pak bych řekla hráči 2, ať toho nechá. No a kdyby nepřestali, dala bych jim ta oficiální napomenutí a pak by se vidělo. Pochybuju, že by někdo byl takový šílenec, že by pokračoval v nějakých nepřístojnostech.
Jenom pozor - to nesportovní chování je takový hodně obecný pojem, samozřejmě vzdání framu nebo nadávky jsou jasné, ale "vyrušování" je složitější. Co někomu vůbec nevadí a ani si nevšimne, druhému může připadat jako hrubá neslušnost. Některým hráčům vadí, i když ten druhý u stolu dýchá. Mělo by se vycházet z toho, co vnímá rozhodčí. Když to rozhodčímu připadá příliš, má zakročit. (No a tady máme přeci jenom asi každý tu hranici někde jinde). 

Jak vidíte, odpovědi jsou jasné, přesto postupy mají několik směrů. Každopádně nemáme z uvedeného zápasu žádný zápis a tak jej není možné dořešit. Použijme tudíž tuto zkušenost do dalších zápasů.

Ondračka L        

Práva a povinnosti ředitele turnaje: Etický kodex ředitele turnaje najdete v Dokumentech

- chová se profesionálně a jeho hlavním cílem je zajištění hladkého chodu turnaje

- ředitelé turnaje se musejí vždy chovat k ostatním osobám s úctou a slušně, a pokud zjistí, že některý člen svazu tato pravidla porušuje, musejí zakročit. To se týká hráčů, rozhodčích, rodičů a fanoušků, obsluhy baru a dalších osob z řad veřejnosti.

-  kontroluje oblečení hráčů, pokud oblečení neodpovídá tomu, co je předepsáno, upozorní je a a sdělí jim, že před začátkem zápasu se musejí převléct.

- oznámí hráčům, že si do herny nesmějí nosit vlastní nápoje a jídlo, pokud to není výslovně dovoleno

- oznámí, že mobilní telefony musejí být vypnuté nebo musejí mít vypnutý zvuk, u stolu se nesmějí používat za žádným účelem (telefonování, psaní sms atd.).

Povinnosti hráčů při turnaji: Dokumenty, pravidla snookeru

- hráč v pořadí se musí vyvarovat přítomnosti nebo pohybu v zorném úhlu hráče na strku, který hraje. Hráč v pořadí by měl stát nebo sedět v rozumné vzdálenosti od stolu a nedělat pohyby nebo činy, které by mohly hráče na strku vyrušit ze soustředění.

- hráč nesmí vzdát frame v žádném zápase, není-li zapotřebí snookerů. Každé porušení tohoto pravidla se považuje za nesportovní a špatné chování takového hráče.

- tlačený strk je proveden, zůstane-li špička tága v kontaktu s hrací koulí: a) poté, co hrací koule zahájila svůj pohyb vpřed, nebo b) ve chvíli, kdy hrací koule zasáhne hranou kouli, kromě případů, kdy hrací a hraná koule se téměř dotýkají - v těchto případech by strk neměl být posuzován jako tlačený, zasáhne-li hrací koule hranou kouli na jejím nejzazším okraji

Sportovní úbor:

6.1.1 Dress code B

Polokošile s krátkým rukávem, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením týmu;  muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celý tým, ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo, obojí v délce pod kolena společenská obuv 

6.1.2 Dress code B+

Košile s rukávy zapínanými na zápěstí, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením týmu,  muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celý tým, ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo, obojí v délce pod kolena společenská obuv

 6.1.3 Dress code A

Košile s rukávy zapínanými na zápěstí, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením týmu, vesta, motýlek nebo kravata, muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celé družstvo, ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo; obojí v délce minimálně pod kolena společenská obuv 

V průběhu všech soutěží platí zákaz použití dopingových prostředků dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Dále platí zákaz používání GSM přístrojů a jiné komunikační techniky ve vymezeném hracím prostoru. Hlavní rozhodčí má právo provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Dále má právo na provedení zkoušky na přítomnost drog v těle. Odmítnutí jakékoli této zkoušky ze strany hráče je považováno za hrubé porušení SŘ. V případě pozitivního nálezu podá hlavní rozhodčí podnět DK k zahájení řízení.