Snooker sekce

Kritika je jednoduchá, tvůrčí činnost je náročnější, s kolektivem je to jednodušší
Valná hromada sekce snooker, část třetí, 29.9.2021

Začíná to být pěkný maratón. Po dvou nezdarech přichází třetí pokus, tentokrát pod vedením generálního sekretáře pana Nejedla. Všechny kluby měli dostat podklady. To všechny samozřejmě nemůže být pravda poněvadž neexistuje plnohodnotný seznam klubů.

Z toho důvodu teď zde uveřejňuji vše co se této Valné hromady týká. Byl bych rád aby jsme se hnuli z místa bohužel vedení sekce nám k tomu nedává prostor. Podklady jsou strohé, případně vůbec nejsou. Vyúčtování financí za loňský rok tak jako obvykle není (kde je plnění stanov?). Není toho tolik, že si radši udělejte vlastní názor.

Zaslal jsem pořádajícímu Valné hromady panu Nejedlému žádost o doplnění a konkretizaci abychom mohli na schůzi klubu odsouhlasit postup našeho klubu při hlasování.

Vzhledem k tomu že se velká část Vás k těmto věcem vůbec nedostane, viz. info o Valné hromadě na www stránkách, zveřejňuji celý text s obsahem.

Luděk Ondračka

Valná hromada sekce snooker 29.9.2021

Na základě dodaných podkladů žádám o doplnění neúplných podkladů v termínu daném Jednacím řádem Valné hromady ČMBS.

1/ podklady v Dokumentech

Zpráva prezidenta

Nemá opodstatnění v číslech a to z těchto důvodů:

Rozpočtová pravidla sekce:

Který rok? Kde je rok předešlý?

Organizace sportu je nekonkrétní, nemá odkaz na podklady, nejlépe zápis z jednání výboru. Má to tedy znamenat že se jedná jen o nějaký odhad?

Program reprezentace.

V podstatě totéž, navíc v současnosti nelze ani určit kritéria nominací do reprezentace, tudíž je zapotřebí přijmout speciální řešení. To však není navrženo.

Členské příspěvky a hráčské licence (1000Kč kluby?)

Není známa členská základna, jak tedy můžeme vědět kolik bude příjem?

Výdaje reprezentace

Co znamená to číslo? Je zapotřebí rozepsat.

Ostatní výdaje:

Virtuální peněženka, Program podpory č 2? co byl 1? a kdo jej schválil?

Vedení sekce

Vše opět nekonkrétní, nekontrolovatelné.

Závěr.

Žádám o dodání podkladů dle připomínek opět v termínu dle stanov.

Struktura soutěží sekce snooker ČMBS.

Nekonkrétní pojmy.

Není základní věc a tou je termínová listina.

Příkladem je třeba CHALLENGERS.

Nejsou domluveny herny. Nikdo neví jak to bude v Napajedlích. Jak bude vypadat žebříček. Bude mít vítěz právo hrát výše i bez 30 brejku?

Musí být hráč členem ČMBS?

Co to znamená krátké zápasy?

To je jen několik výhrad k jedné soutěži.

Žádám opět o dodělání všech podkladů a dodání dle stanov.

REPREZENTACE

Úplně odložit na další Valnou hromadu. V současnosti je tento bod neřešitelný.

Virtuální peněženka.

Pokus o její zlegalizování po letech. Navrhuji rovněž odložit.

Žebříček.

Konkrétní údaje žádné. Odložit pro diskuzi klubů.

Hlasování na Valné hromadě.

Hlasování je určeno jednacím řádem, není zapotřebí je řešit jinak.

2/ podklady dodané gen, sekretářem k Valné hromadě

Program:

bod 1 - 2 bez problémů.

Bod 3 Již kritizován Zaidem Al Tamimim. Nekonkrétní, bez podkladů

Bod 4 Nelze za současných podmínek hlasovat. Je zapotřebí jej přepracovat a rozložit částky

Bod 5 Diskuze, návrhy - vše zrušit a dát pouze tři body

- odvolání stávajícího výboru pro nečinnost (zvážit sestavení týmu pro kontrolu činnosti a kontroly ekonomické činnosti za jejich volební období)

- návrh na uspořádání MČR v jednotlivcích s kvalifikačními turnaji.

- stanovení Mimořádné volební Valné hromady sekce snooker na Listopad 2021

Vzhledem k nesmyslné kritice našeho klubu i mně jsem sepsal i pár dalších informací.

Dobrý den.

Nějaký čas jsem přemýšlel, proč vlastně chci ztrácet čas s Snooker sekcí. Nechci ale musím. Snooker je v ČR malý sport ale má strašně moc problémů. Nefunguje vedení a nikomu to zdánlivě nevadí. Vedení tvrdí že nefungují kluby ale vlastně jim to taky nevadí. Zkusili jsme to v Třebíči po zkušenosti s Arénii, radši sami s novým klubem. Dali jsme dohromady v neuvěřitelně krátkém termínu hernu, která po dodělání ubytování je nadloho asi jediná v ČR. Vybavili jsme ji vším co je v současnosti ekonomicky možné a únosné. Díky příspěvku Snooker sekce na část nákladů na úpravu stolů jsme zajistili jako jediní v republice pět stejných stolů. Někteří nás kritizují (Domorád, nelíbí se mu mantinely, otvory...), v podstatě však podle mých zkušeností neviděli v životě šablony, takže když použijeme tento argument tak začnou vymýšlet spekulace o více šablonách atd. Jako jediní teď děláme velké turnaje. V čem je problém z hlediska herny? Napadá mne závist, hloupost...

A co se týče organizací? Tak to už jsme v ČMBS, tedy snooker sekci. V současnosti nevedená, tedy vedená Tomášem Kejlou, který nějakým způsobem rozhoduje o tom jak se mají věcí dít. To je špatně jak z hlediska systému tak i z hlediska neziskové organizace, tedy právní. Co se tedy nelíbí těm pomlouvačům, kteří nemají argumenty a tak si vymýšlí a lžou (Chren, Domorád), dokonce i klidně veřejně.

V Třebíči ukazujeme že za určitých podmínek se dá provozovat i snooker herna. Může se stát že za pár let taky nebude existovat. Může se stát že bude fungovat i za dvacet let. To se uvidí. Jsou věci které nemůžeme zcela ovlivnit.

Ovlivnit však můžeme funkčnost snookerové sekce. Jako oddíl máme jeden hlas v rámci všech a chceme ho využívat. Poprvé jsme ho použili při hlasování o financích na ČMBS. Nesouhlasíme s tím když gen. sekretář dostane úkol na Valné hromadě zapsaný v usnesení a nesplní jej. Dokonce to podle jeho argumentace vypadá že se mu ani nevěnoval. Však co jde jen o deset tisíc z rozpočtu.

Tak pro něj a ostatní kteří jej nevedou k provedení úkolů dané usnesením jen deset tisíc. Pro nás je to spousta peněz. Deset tisíc každý rok...

Nejen s tím budeme díky síle svého jednoho hlasu bojovat.

Jedinou legální cestou je působit na vedení sekce a ČMBS. Rozhodování je zde většinové, takže záleží na tom zda najdeme stejně smýšlející kluby nebo ne. Nutností je poslat svého zástupce do vedení. Nikde není psáno že bude zvolen. A myslet na funkci prezidenta sekce? A ono je to tak důležité? Co vlastně je prezident sekce? No, bere výplatu. Super 70 000 ročně? Alespoň podle pokladů. Hm, když nebudu dělat nic, dobrý. Dovolená je zajištěná.

A když bude fungovat? Jak?

Prezident sekce je jen figurka z výboru. Nemá žádné vyšší pravomoci. Není to majitel ani ředitel. Činí to co rozhodne výbor. Zastupuje dle požadavků výboru a tím členské základny snooker sekci. Zdůrazňuji znovu. Nemá žádnou rozhodovací pravomoc. To si dodneška většina těch kritiků neuvědomuje. Zodpovědnost vždy nese celý výbor.

Takže jak je to se mnou a případnými funkcemi v Snooker sekci. Zeptám se v klubu zda-li souhlasí se zasláním mého jména na případnou Volební valnou hromadu do výboru sekce. To si myslím že po všech článcích na www.prosnooker.cz o nevedení sekce je mojí povinností.

V případě že mne klub navrhne půjdu do toho když ne, věnuji se zcela rozvoji herny. A funkce prezidenta? Jak říkám, je to jen figurka ve hře. Já zastávám názor že výbor si má volit svého zástupce tedy prezidenta. V okamžiku kdyby ve výboru byli někteří lidé, kteří jsou pro mne nepřijatelní, zvažoval bych nejen kandidaturu na prezidenta tak i rezignaci na případnou funkci ve výboru.

Doufám že po přečtení tohoto dopisu mají všichni jasno. Pokud ne zavolejte. Na e-mailu teď týden nebudu.

Příští týden máme schůzi klubu kde probereme body které se mají projednávat na Valné hromadě. Podle toho jak se domluvíme pak budu i hlasovat .

Snad jsem zde napsal vše podstatné

Luděk OndračkaPřekvapení.

Nelíbilo se mně že na stránkách snookeru není žádná informace o v pořadí třetí Valné hromadě snooker sekce. A tak jsem se zeptal. Odpověď byla nečekaně rychlá. Všechny informace jsou na stránkách. Tak to mně překvapilo. Znám stránky ale žádné info o Valné hromadě nevidím. Znám třeba Rubikovu kostku a jiné hlavolamy, ale tady jsem to však nečekal. Takže pokud máte někdo zájem o informace k další Valné hromadě, tak musíte zapřemýšlet. Je to vlastně strašně jednoduché. Teda jak pro koho. Pokud jste nedostali pozvánku tak Vám přeci musí být úplně jasné, že musíte jít do Dokumentů a pak do Valné hromady. No, možná by neškodilo vyhodit ze stránek zastaralé nefunkční informace včetně nesmyslného žebříčku a přes celou obrazovku napsat upozornění na další Valnou hromadu.

Možná to trošku pomůže s informovaností členské základny...

L.Ondračka 


Malé zamyšlení.

Co se teď děje?
Jeden náruživý jedinec kritizuje naše stoly. Je mně celkem jedno čemu rozumí a co kde okoukal. Pro mne je důležité že sice obtížně ale přece jen držíme v současnosti jedinou využívanou snookerovou hernu. Když je tak chytrý ať to zkusí sám. A protože já jsem vždy konkrétní tak tím jedincem je Filip Domorád. Dokonce se opakovaně pokouší rozbít náš klub.

Tak to je první zamyšlení.

Teď druhé.

Zaid a jeho snaha o zlepšení snooker sekce. Není to jen Zaid. Je nás víc a přibýváme. Ne ve všem s ním souhlasím, rozhodně v českém snookeru není jiná cesta než totální změna. Konečně jsme dva kteří veřejně ukazují co je špatně a co navrhujeme pro zlepšení. Je jen škoda že čas letí a díky totální nečinnosti výboru a nezájmu klubů jde vše strašně pomalu.

A na závěr zamyšlení třetí.

Ke změnám dojde. Musí. Jinak nebude český snooker existovat tak jak je to nyní. Já jen nechápu že když se celému výboru včetně předsedy nechce nic dělat, proč se svých funkcí nevzdají. 

Je jen otázka času, kdy se začne základna ptát, kdo je za své funkce placený atd...Nová Valná hromada.

Minule se to nepovedlo a tak se do toho vložil generální sekretář pan Nejedlo. Prozatím je mně záhadou co to má vlastně za funkci. Pár věcí mně sice sám vysvětlil, ale když si pročtu Stanovy, tak z toho nejsem vůbec ani moudrý ani chytrý.

Nový termín Valné hromady (už ne Mimořádné), je určen na 26.9.2021 ve 14:00 v Praze.

Nesouhlasím s Prahou, nehodlám to komplikovat. Z důvodu výhodnější polohy bych to viděl v Třebíči, přežiji to snad naposledy v Praze. Nevidím důvod proč by místo nemohlo kolovat.

Dobře, takže co s tím?

To je ta největší záhada. Kdo vlastně má právo na Valnou hromadu jet? Tak to bude můj první dotaz na pana sekretáře.

A dále?

Program Valné hromady:

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba pracovního předsednictva a mandátové a volební komise 

3. Zpráva prezidenta sekce 

4. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2021 

5. Diskuze, návrhy a schválení: 

 Struktury soutěží  Reprezentačních pravidel  Virtuální peněženky  Soutěžního roku  Podoby žebříčku 

6. Diskuze jiné 

7. Návrh a schválení usnesení VH sekce snooker 

8. Závěr VH sekce snooke 

Tak to je výsměch všem. Máme nefunkční výbor, který celé roky neplní základní povinnosti. Navíc najednou chtějí odsouhlasit rozpočet 2021, struktury soutěží, reprezentace, virtuální peněženky, soutěžního roku, podobu žebříčku....

Vždyť nic takového dnes není a vlastně ani nebylo. Největším příkladem je žebříček, reprezentace, virtuální peněženka, prostě věci které jsou naprosto virtuální a nikdy neprošly oficiálním schvalováním natož diskuzí s kluby.

Tak to jsem zvědavý jak toto dopadne. Minule jsem tipoval že mimořádná Valná hromada nebude, teď doufám že nebude s tímto programem. Ostatně pokud nedostaneme pořádné podklady a včas (30 dní před Valnou hromadou), tak v Třebíči budeme požadovat zrušení všech bodů.

Ondračka LuděkDnes jsem odeslal Tomáši Kejlovi a generálnímu sekretáři panu Nejedlovi upozornění na faktické znemožnění činnosti sekce snooker způsobené nečinností výboru sekce.

Ahoj Tome.

Mimořádná Valná hromada je zrušena, nějak jsi zapomněl přidat náhradní termín.

Ptám se tedy oficiálně jaký termín je určen pro další mimořádnou Valnou hromadu sekce?

Upozorňuji všechny včetně pana Nejedla že snooker sekce nemůže vyvíjet žádnou oficiální činnost bez odsouhlasení povinných věcí z loňského roku (a to opakovaně), stejně jako bez odsouhlasení plánu činnosti, financí na rok 2021.

Ondračka Luděk

Snooker klub Třebíč


Náhradní Valná hromada nebude.

V podstatě se naplnila má očekávání. Ne že bych si to přál ale od začátku bylo jasné že Valná hromada 14.8.25021 nebude.
Bližší info napíši v průběhu víkendu
V noci jsme se vrátili z turnaje v Přerově a teď po snídani je chvilka času na psaní.
Tak to shrneme.
Po nepodařené řádné Valné hromadě zajistil Zaid technické podmínky pro on-line mimořádnou Valnou hromadu. To tedy bylo splněno. Tomáš Kejla měl jako předseda výboru dodat materiály potřebné k jednání. Tam jsem čekal problém a tam také dodnes je. Tomáš jako zástupce výboru dodal jen program. Víme že výbor za dobu své působnosti nefungoval a nefunguje logicky ani teď. Tomáš to táhne sám, tím ho vlastně omlouvám, jenže právě on teď brzdí reorganizaci snooker sekce. Tím že jako funguje tak přebírá veškerou odpovědnost. Zbylí členové výboru řeknou že oni nic a nelžou.

Opět jako každý rok nemáme rozpočet, nemáme vyúčtování financí nemáme plány soutěží a činnosti. Za to vše odpovídá výbor. Tedy, Tomáš Kejla, Jan Chvátal, David Slehofer a Jarda Horní a možná i generální sekretář. Znamená to že dlouhodobě nejsou schvalovány finance, činnost vlastně nic. Je zvláštní že nikomu z nich nevadí že nesou právní odpovědnost.

Takže co dál?

Tomáš Kejla se omluvil že udělal chybu při obesílání klubů pozvánkami. To se samozřejmě stát může. Co bude dál?

Proč není datum nové mimořádné Valné hromady? 

Znamená to že snooker sekce vlastně nemůže vyvíjet žádnou činnost. Mluví se o Evropě a cestě našich hráčů na soutěž. No, to asi kvůli neschopnosti vedení nepůjde. Lehce se může stát že výbor bude muset neschválené výdaje uhradit ze svého. V právním státě to tak funguje. Tak jak to bude teď fungovat v snooker sekci?

V Třebíči 15.8.2021 L.Ondračka


Neoficiální valná hromada klubů snookeru.

4.9.2021 zvu zástupce všech klubů hrajících snooker na schůzku za účelem rozebrání situace v Českém snookeru.
Jsou kluby, které nemají zájem, zkusme najít společnou cestu, jak dostat tento sport z úplného dna. Je to jen jedna cesta do Třebíče. Já už jsem absolvoval tři zbytečně do Prahy, tak zkuste pro snooker obětovat jedno odpoledne.

Místo konání: DON Třebíč, Snooker klub Třebíč.
Další informace: L. Ondračka, telefon 603 447 690

Léto 2021 a jedna malá myšlenka.

V sobotu jsme si zajeli na turnaj do Brna. Byl to fajn turnaj. Moc se nám nedařilo, přesto jsme rádi že jsme si tam zajeli. Podělím se s Vámi o pár postřehů. Šokující pro člověka který je zde poprvé je vstup do klubu. Vevnitř je to o poznání lepší. Dovedu si představit jak drahé nájmy jsou v centru Brna, takže na druhou stranu je zázrak, když zde najdete klub a ještě se čtyřmi stoly. Stoly bez problémů, stejně tak vybavení herny. Bohužel pro pořádání soutěžních turnajů nebo propagační akce ve prospěch snookeru zde asi prostor není. Je to škoda ale můžeme být rádi že v Brně takováto herna je. Je vidět kolik práce je stálo zprovoznění klubu. Těžko si někdo kdysi dovedl představit že ve sklepě bude taková herna. To je to pozitivní. Co mně nemile překvapilo byla absolutní neznalost Českého snookeru. Tady se naplno ukazuje největší bolest Českého snookeru. Když už se najde klub kde je více jak dva stoly, tak je nakonec klub uzavřen do sebe a ostatní jej moc nezajímá. A dokonce ani když mají mezi sebou člena výboru snooker sekce. To je prostě strašné. Dědictví minulých i současného vedení se bude dlouho rozbíjet. Mám obavy že to bude ještě déle.

Jak se z toho dostat, tak to je na křišťálovou kouli. V Brně někteří hráči ani neví jaká je herna v Třebíči, jak potom můžou vědět jak vypadá snooker v ČR, stejně jako nějaké soutěže?

To je fak šílené...


Valná hromada 14.8.2021

Vypadá to špatně. Tomáš sice k 14.7.21 rozeslal pozvánky, bohužel to je vše.
Zde kopíruji:
Dobrý den,
14.8.2021 se bude od 14:00 konat náhradní Valná hromada sekce snooker. Zasedání proběhne online - platforma bude určena v blízké době.
Na Valné hromadě se bude projednávat:
1. struktura soutěží2. reprezentace3. programy podpory4. soutěžní rok5. Virtuální peněženka6. žebříček/žebříčky
Bližší informace k jednotlivým bodům rozešlu během týdneProsím Vás o zaslání jména a emailu delegáta vašeho klubu, který se Valné hromady zúčastní
S pozdravem
--
Tomáš Kejla
president sekce snooker ČMBS

Snad jsem teď zveřejněním neporušil nějaké vnitřní předpisy. Každopádně je jasné že vzhledem k nedodání dokumentace (30 dní před Valnou hromadou), není možné ji 14.8.21 uskutečnit.

Bezvládí pokračuje, jak dlouho ještě?


Musím uznat že i Zaid pracuje rychle. Zkopíroval jsem jeho oficiální zápis z Valné hromady a vymazal jsem jen technické texty.

ahoj všemposílám za sebe zapsané body z VH:
Odhlasováno:
- zrušení aktuální VH pro nedostatek přítomných 4 pro, 1 proti- návrh náhradního termínu konání VH 14.8. 14h online formou 5 pro, 0 proti
Další dohody bez hlasování
- Lanškroun bude přizván na online VH jako host bez mandátu k hlasování- Zaid zajistí vhodnou online platformu- Pozvánky na VH pošle Tomáš Kejla 

Soutěže - Challenger zůstane jak je i s limitem 30b breaku.- Z Challengeru mohou i na Českou Snooker Tour- Česká Snooker Tour (Gold+Silver dohromady)- Zahájení sezóny v září pokud VH neodsouhlasí jinak.
--
Zaid Al-Tamimi

Valná hromada 2021

Tak jak to vypadalo tentokrát?

Když jsem loni hodnotil tuto akci, převládal ve mně pocit zmaru. To však není nic proti Valné hromadě letos. Nabízel jsem panu Nejedlovi že ji uspořádáme v Třebíči. To jsem netušil, jak zbytečně ztratím čas a finance letos. Pan Nejedlo moji nabídku uvítal, zřejmě však za rok zapomněl. Opět tedy museli všichni do Prahy, což se jako jeden z více důvodů promítlo v účasti. Tolik úvodem a co tedy Valná hromada ČMBS v roce 2021? Za celou dobu nepromluvil předseda. Nehodlám to hodnotit. Obrázek si udělejte sami. Někteří funkcionáři se vůbec neobjevili ani nedodali materiály, takže pan Nejedlo musel konstatovat že nemůže nic dělat. Loni jsem kritizoval položku v rozpočtu za bankovní poplatky. Účet vedený u Monety je zpoplatněn cca 12 000Kč za rok. Moneta přímo na svých stránkách nabízí účty zdarma. V usnesení Valné hromady z loňského roku dostal pan Nejedlo jasný úkol, tedy zajistit účet zdarma, tedy už loni věc nabízená bankami standardně. Po roce jsme se dověděli že pan Nejedlo se tomuto úkolu tak věnoval až došlo k tomu že se to pokusí letos vyřešit. A tak peníze nás Všech v jedné z nejmenších položek v rozpočtu opět padli do koše. Nabízí se přirovnání k dalším položkám v rozpočtu. Pak došlo k hlasování o rozpočtu a okolo sebe slyším jak se stejně nedá nic změnit. Tak si říkám, konečně nebudu sám kdo bude proti rozpočtu. A jak to dopadlo. Já sám proti schválení rozpočtu, Bejček jako zástupce Arenie se zdržel a ostatní souhlasili. Tak jsem si vzpomněl na stranické schůze a uvědomil jsem si že třicet let od komunismu je strašně málo. No co se dá dělat...

Valná hromada Snooker sekce?

Tak to se mně ani nechce psát. Ještě že potom naši porazili Holandsko a den byl přece jen o něco lepší.

Takže účast.

Kejla, Chvátal, zároveň jediní členové výboru. Já, Zaid Al Tamimi, Kohout a Bejček. Tedy pět zástupců klubů (Kejla byl jako předseda), přibližně třetina všech klubů. Píši třetina, nikdo neví kolik je vlastně klubů.

Do této chvíle bylo vše v pořádku. Jenže Valná hromada začala a než se začaly řešit legislativní záležitosti, tedy zda-li z hlediska počtu zástupců můžeme vůbec jednat, vystoupil Zaid s požadavkem na zrušení této Valné hromady a svolání on-line Volební Valné hromady v termínu 14.8.2021. Na přítomných byla viditelná úleva že půjdou domů. Na všech mimo mně. Tomáš Kejla na to odpověděl že souhlasí s on-line Valnou hromadou a že tedy končíme. Navíc dodal že dle jeho názoru musí být na svolání předčasné Volební valné hromady účast dvou třetin členů základny. K tomu za prvé podotýkám že ani on neví kolik je nyní právoplatných členů snooker sekce.

Nebyl jsem si jistý, zda-li má pravdu a tak jsem nesouhlasil s odložením Valné hromady. Na to bylo vyhlášeno hlasování kde byli všichni mimo mně pro odložení a Valná hromada tím skončila. 

Nyní po prostudování stanov vím že celé dění bylo jedno velké porušení stanov ČMBS. Valná hromada měla být z důvodu malého počtu zástupců přerušena a měla pokračovat po třiceti minutách. Pak již mohla hlasováním nejen odložit Valnou hromadu ale i rozhodnout o mimořádné Volební valné hromadě.

Proč Volební?

Současný výbor nefunguje. Valné hromady se účastní pouze Chvátal s Kejlou. Nejsou dodány žádné podklady k jednání kromě několika vět o činnosti sekce.  

Takže co s tím? Asi nic.

Mohu napadnout a zneplatnit celé nedělní jednání. Co tím dosáhnu? Kdyby Tomáš Kejla jako předseda dodržel stanovy, byl by výsledek stejný, jen by se celá situace protáhla. Nehodlám tudíž dělat nic. Vše je opět na klubech. Moc nevěřím tomu že on-line Valná hromada proběhne. Technicky ji má na starosti Zaid. Jsem sám zvědavý jak se podaří zajistit propojení mezi třeba deseti místy. Rád se poučím a přeji mu aby to vyšlo.

Jak se podaří Tomášovi Kejlovi zaktivovat kluby, tak to je asi ještě větší oříšek. Má je všechny obeslat. Třicet dní před Mimořádnou Valnou hromadou dodat informace které se budou projednávat. Do dneška tak nečinil takže to vypadá že se stane zázrak. Upřímně mu to přeji. Je ve funkci dlouho a zná spoustu věcí. Bohužel mně neustále přesvědčuje, že tato práce je na něj příliš.

Chtěl jsem aby tato mimořádná Valná případně i Volební hromada byla v Třebíči. Už jsem byl v Praze třikrát jen kvůli těmto jednáním a bylo to naprosto zbytečné. Jsem trpělivý ale není možné neustále prodlužovat nečinnost snooker sekce. Věřím že jsou lidé kterým to vyhovuje. Mne tedy rozhodně ne. Nemáme systém soutěží, nemáme nasmlouvány herny pro soutěže, nemáme matriku, systém, webové stránky. Co vlastně tedy máme? Bohužel máme pouze systém který stojí na dotacích státu. Proč to ten stát vlastně dělá. Vždyť pouze umožňuje při výdělek nefunkčním funkcionářům.

Jak dlouho to ten stát bude takto dělat?

Dovětek:

Tři roky kritizuji vedení snooker sekce a trochu i ČMBS. Těch problémů je stále víc a snooker , sport který ve světě patří k těm nej, stále v ČR skomírá. Ti starší členové se vzájemně nesnášejí a stát se rozdělil na několik málo skupin. Podle mne je to hlavně pro to že se nedodržují pravidla. Vzájemně se pak všichni obviňují z podrazů, zvýhodňování ostatních atd. Nechci se účastnit jejich mini bojů. V Třebíči si postupně budujeme hernu a snažíme se rozšířit svoji členskou základnu. Myslím si že se nám to daří. Postupně však pro svoji činnost potřebujeme stále více propojení v celé ČR a časem i v zahraničí. To však není možné bez vzájemné spolupráce všech. Na Valné hromadě jsem chtěl začít s prosazováním změn. Zde je pár základních bodů:

- matrika, dát dohromady počty jak klubů tak i hráčů

- kalendářní rok, soutěžní rok, jak to tedy chceme?

- soutěže, systém, žebříčky

- možnosti využívání financí pro kluby

- zajištění info kanálu pro kluby

- rozpočet

- odpojení současných webových stránek do doby, kdy bude zajištěna možnost je aktualizovat a zapisovat zde info pro kluby a veřejnost

Počkám tedy do 14.8.2021

V případě že se nepodaří on-line Valná hromada, pokusím se o svolání všech klubů na neoficiální Valnou hromadu do Třebíče.

Je to na Vás všech. Můžete si potichu říkat že se stejně nic nezmění a sedět si ve svých hernách a nebo můžete trochu zapracovat na lepší budoucnosti snookeru v ČR.

Ondračka Luděk


Valná hromada, co víme dnes 22.6.21?

Nevíme nic. Dostal jsem všeobecnou zprávu o stavu ČMBS a nicneříkající zprávu o snooker sekci. ČMBS nechci řešit. Nabídl jsem pořádání Valné hromady v Třebíči, to asi nikoho nezaujalo. Požadoval jsem zrušení 10000,- v rozpočtu na bankovní poplatky. Taky nic...

A snooker? Nulová informace o tom co bude. Sice jsem se dozvěděl že velké herny dostaly plátna, což je dnes stejně irelevantní, nevím však co bude. Dnes je úterý a Valná hromada je v sobotu. To jsem zvědavý kolik členů výboru na ní bude a jaké dostanu odpovědi na otázky...

Aktuální info k Valné hromadě snooker sekce 27.6.2021.

Již teď je jasné že valná hromada není nijak připravena, takže se lehce může stát že dopadne stejně jako loni. Pokouším se tedy za nefunkční výbor dát dohromady alespoň kluby tak aby se pokud mají zájem mohli zúčastnit Valné hromady. Dnes jsem mluvil s generálním sekretářem panem Nejedlem a požádal jej o seznam aktuální seznam klubů.

Zde jej nabízím:

ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s.

BC Harlequin Praha

Billiard Club Balabuška, z.s.

Billiard Club Havířov, z.s.

Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s.

ROYAL SNOOKER z.s.

SC Rozmarýn Brno, z.s.

SK Billard Centrum Praha

SK Delta Billiard Brno

SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s.

SNOOKER KLUB Třebíč z.s.

Sportovní klub SHARPGUNNERS, z.s.

THE CZECH SNOOKER CLUB

Snooker Neratovice z.s.

Snooker liga klub, o.s. Praha

MPC Pardubice z.s.

Sportovní billiard Plzeň, z.s.

Oddíly tučně zvýrazněné zřejmě mohou přijet na Valnou hromadu, nemohou se účastnit hlasování. Samozřejmě pokud mají zájem se zúčastnit aktivně, domluvte se s generálním sekretářem jak situaci změnit.

Samozřejmě můžete volat i mně, rád Vám situaci vysvětlím.


Valná hromada ČMBS a sekce snooker

No vida. Nic se neděje a najednou přijde pozvánka na Valnou hromadu sekce a ČMBS, konanou v termínu 27.6.2021 v Praze.

Přišla mně dokumentace k této akci a u snooker sekce opět jen stále každoročně stejný opakovaný dokument. Zřetelně žádná změna. Nikoho nezajímá že náš výbor nevyvíjí žádnou činnost. Nedá se nic dělat. Nechci se dožít toho co zažila spousta snookeristů přede mnou. Zklamání ze ztráty iluzí že by se snooker mohl stát v ČR uznávaným sportem.

Při minulé valné hromadě (první kterou jsem zažil) jsem zjistil že nikdo nemá tušení kolik je v rámci snookeru vlastně klubů. Nikdo nevěděl kolik tedy může přijet zástupců a kolik je tedy hlasů při hlasování. Je to ten úplně nejzákladnější věc v rámci celé organizace. Z toho důvodu odesílám generálnímu sekretáři tento dopis:

Vážený pane Nejedlo.

Žádám Vás tímto, aby byla na stránkách snooker sekce zveřejněna současná členská základna sekce snooker (kluby). Při minulé Valné hromadě došlo ke zmatkům a nikdo nevěděl, zda-li má právo se účastnit Valné hromady. Vzhledem k nefunkčnosti výboru sekce snooker je toto jediná cesta, jak kluby zjistí že mají právo účasti na Valné hromadě, případně co musí splnit pro zajištění svých práv v rámci sekce.

V Třebíči 27.5.2021

Ondračka Luděk, předseda Snooker klubu Třebíč.

Uvidíme co se stane. Sám jsem se snažil dát tento seznam dohromady a moc se mně to nepodařilo. Odpověď samozřejmě zveřejním.

Luděk Ondračka

Nečinnost vedení a následky!

Volný čas pro kancelářskou práci je pryč. Nečinnost vedení znamená nejen žádnou vizi co se bude dít. Znamená to i další prohloubení krize ve snookeru cz. Co se nyní musí stát?

1 - je zapotřebí ukončit předešlé sezóny bez jakéhokoliv dohrávání

2 - musí se zrekonstruovat členská základna, tedy počet klubů, počet členů

3 - je zapotřebí dát dohromady nouzové vedení, jehož jediným úkolem bude příprava Valné hromady s volbou nového vedení

4 - po volbě výkonného  výboru urychleně nachystat nový systém soutěží

5 - postupně se musí dát dohromady celý systém. Nynější neexistuje.

Těchto pět bodů zabere celý zbytek roku a bude vyžadovat spolupráci celé členské základny. Nedávám příliš šancí tomu že se to letos povede. Pokud ano, bude rok 2020 ve znamení rozvoje českého snookeru. Pokud ne, budeme tam kde jsme nyní. Svět se nezboří, pro svět respektive pro ČR nebude nadále žádný snooker existovat.

Rozvolňování.

Tak a je to tady. Čísla nakažených klesají, čísla naočkovaných stoupají. Přání všech se pomalu naplňuje. Pokud nedojde k nějakému epidemiologickému zvratu, čas spuštění soutěží se prudce blíží. Jenže mi nejsme připraveni. Teda hráči a herny asi ano, bohužel není připraven žádný systém. Bude to tedy jako obvykle? Tomáš Kejla si vymyslí nějaký systém a oficiálně mlčící základna jej přijme? Že výbor, kluby, hráči nic neví? To přece nevadí, takhle je to posledních pár let a nikoho to nebolí. Sice bude většina kritizovat nesystémovost ale co hlavně že se hraje. Doopravdy chceme takovýto český snooker?

Výkonný výbor snookeru (Kejla, Nejedlo, Šlehofr, Horní a Chvátal) nepřekvapivě propásl čas. Teď již budeme jen nabírat ztrátu.

LO

Snooker Cz - co vlastně chceme?

Relativně jednoduchá otázka, relativně jednoduchá odpověď.

Chceme aby bylo více hráčů, více heren a logicky i vyšší kvalita. Jenže jak toho dosáhnout?

Tak to je nejen na dlouhou diskuzi ale hlavně na dlouhý čas.

1 - vedení

Současné vedení v podstatě nečiní nic. Alespoň viditelně nic. Výbor pod vedením Tomáše Kejly dlouhodobě mlčí. Kritizuji to neustále a nemám žádnou odpověď. Komunikoval jsem se všemi členy výboru, výsledkem je ticho. V podstatě se nedělo nic ani před covidem a teď se to jen prodlužuje.

2 - soutěže

Schéma soutěží bylo naprosto nevyhovující. Diskuze o nových systémech zmlkla při covidu. Bohužel tu diskuzi stejně nevedl výbor ale několik jedinců, kteří stejně neměli pravomoc něčeho dosáhnout.

Takže co s tím?

Já o tom mohu v podstatě jen psát. Nepředpokládám že někdo z výboru bude aktivní a tak se bude nadále čekat. Na co?

Tak jsem si říkal že něco bych mohl napsat. Co třeba moji představu jak  dál?

Charakteristiku současnosti jsem již sepsal. Nepíši však o klubech. Při tom kluby a jejich základna je to co drží tuto hru při životě. Ne výbor a jeho členové. Ti mají být jen tím servisem...

Takže co kluby?

Je jich několik typů. Jejich činnost se v podstatě odvíjí od počtů stolů a způsobů vedení. Začnu tedy u těch největších. Ty většinou souvisí s největšími hernami a tím jsou i nejviditelnější.

Tady je největší jádro problémů.

Některé kluby rezignovaly na spolupráci se snookerovou sekcí a hrají si jen mezi sebou. To je největší průšvih, který jednoznačně padá na vrub současnému vedení. Maličká základna snookeru rozdělená ještě kvůli problémům z minulosti a nevhodným vedením, to je průšvih.

Podařilo se mně odhalit záhadu Lanškrouna, tedy umístění Royalu Napajedla při registraci turnajů. Máme nové tři stoly v Přerově. 

To všechno ukazuje že základna snookeru je daleko větší než to tak vypadá. Je zapotřebí ji podchytit a zpopularizovat snooker v ČR. Dnes je vidět DON, Royal Napajedla herna Kolbenka, Náhlíkova  a to je vše. To je strašně málo. A tady se to týká i těch nejmenších klubů. Vždyť se podívejte okolo svého klubu. Kdo o něm ví? Ve vašem nejbližším okolí najdete info o svém klubu a případně i pozvánku že si můžete zahrát? Když si tuto otázku položíte, jaká bude odpověď? Dnes každá obec nabízí na svých stránkách info o možnostech sportu, zábavy a zdarma? Jste tam zapsáni a viditelní? Nebo Vám vyhovuje že je Vás pár? Nemusíte řešit kdy je volný stůl? Nikdo Vám tam nedělá binec a další a další?

Je jasné že v ČR nebude moc heren s čtyřmi a více stoly. Právě kvůli nízké popularitě snookeru je velkým problémem ekonomika provozoven. Vítanou pomocí je dodání pláten na stoly právě pro ty největší herny. Pokud se nám podaří zmenšit negativa, pomůže to i z hlediska financí všem hernám. Malým i velkým. Nemůžeme jen pasívně odebírat finance z dotací státu a čekat. Musíme pracovat jinak. Začít se musí u klubů a členské základny. Do vedení sekce delegujme ty, kteří mají zájem na budoucnosti snookeru ne jen pro sebe ale i pro všechny. Schválně píši ne jen pro sebe. Vždy bude u každého motivací zviditelnění svého klubu, herny a snookeru. To je zapotřebí vědět. Jednotliví členové musí mít zájem o účast v soutěžích, v tom je skrytá ta hlavní motivace. Na ni se pak navazuje případná masovost i ekonomická ziskovost. 

Tady se již dostávám k jednotlivcům. Nebuďte ve svém klubu pasivní. Zeptejte se svého vedení ať již zvoleného, případně se tvářícího jako naprostí šéfové na činnost svého klubu vůči snooker sekci. Zeptejte se co klub prosazuje a proč je vše v nečinnosti. Pak se dozvíte že klub třeba vůbec nemá zájem o to co se děje. Vedení se neúčastní  valných hromad a nesnaží se něco prosadit. Pak zvažte, jestli by se něco nemělo změnit. Takové kluby jen pohřbívají snooker. 

Teď se dívám kolik jsem toho napsal a sám jsem překvapen. Otevřel jsem pár témat a mohly bych psát tak týden. A to jsem sám. Jakmile se pustíme do diskuze, bude to dlouhá cesta. Bez ní to však nepůjde. Můžeme ji neustále oddalovat. Pak ta cesta bude ještě delší...

LO.

17.4.2021

Novinky v Českém snookeru?

Neděje se nic. Když se podíváme na stránky ostatních sekcí, tak stejně je na tom karambol. V poolu je reakce na stránkách v lednu a tak je názorně vidět jak sekce fungují. Ve snookeru jsou dva problémy. Výbor nejen že nefunguje, ale já tvrdím že i neexistuje. No a ti co fungovat chtějí  nemají ke stránkám přístup. Bohužel tak jsme s našimi stránkami jediní aktivní. Je to velká škoda. Postupně se mohla rozvinout diskuze co dál s Českým snookerem. Mohlo být vyřešeno vše co nás pálí. Nefunkční vedení, organizace soutěží, finance. To je vlastně celý systém. Nechtíc se nám podařilo rozlousknout záhadu v umístění Royal snookeru napajedla v Lanškrouně. To jsou takové drobnosti.To hlavní řešení se stále posouvá do ztracena a až se situace s covidem rozvolní, tak bude co? Teď ztrácíme čas který můžeme i na dálku snookeru věnovat. Teď ten čas máme. Pak už to bude horší...

L.Ondračka

Valná hromada nyní:

Je to možné za těchto podmínek:

1. je povoleno cestování za účelem účasti na zasedání VH,
2. všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor s označení min. FFP2,
3. rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry,
4. každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, který však nesmí být starší, než tři dny
5. vzhledem k tomu, že je VH volební, počet účastníků VH není omezen.

Tak toto umožňuje nyní legislativa. Není tedy načase s tím hnout?

16.2.2021 L.Ondračka

Výzva výboru sekce snooker a všech klubů v ČR.

Vyzývám tímto výbor snooker sekce a jmenovitě jediný jeho funkční článek Tomáše Kejlu aby začali alespoň něco dělat. Jako první navrhuji dání do pořádku stav členské základny a klubů. Právě teď je na tuto práci ideální čas. 
Zároveň vyzývám všechny kluby aby se k této výzvě připojili.
Ondračka Luděk

Aktuální děj v snooker sekci 2021

Je 18.1.2021 a nic se neděje. Vedení se nijak neprojevuje, což opět ukazuje jak je nefunkční. Podíval jsem se pro zajímavost na ostatní sekce. Karambol je na tom úplně stejně. Pool zřetelně funguje. Dávají dohromady členskou základnu. Ideální období na vyčištění kancelářské práce. Ve snooker sekci tedy budeme nadále čekat, bohužel nevím proč...

2021

Dnes je 20.12.2020 a český snooker asi neexistuje. Výbor ve složení Kejla, Chvátal, Horní, Šlehofr mlčí. Tedy ne úplně. Tomáš napsal na stránky malinký odkaz že se soutěže pro rok 2020 ruší. No, to je asi pro všechny překvapení. Za chvíli začíná rok 2021. V normální funkční společnosti jsou již dávno nachystány plány co bude dál. Bohužel nejsme součástí funkční společnosti. Z velké části nese vinu právě výbor. Z té menší samotná členská základna.
O nefunkčnosti výboru jsem toho napsal už doopravdy hodně. Jak sami vidíte, nikdo z nich k tomu nemá žádné připomínky. Vím že vše si na těchto stránkách čtou. Zřetelně je jim to jedno a mně psaní o něčem co je už dávno mrtvé nedává smysl. Bylo zapotřebí alespoň trochu ukázat na to nejviditelnější. Schválně píši na nejviditelnější a ne nejhorší. Chci se zabývat budoucností. Rok 2020 je pro mne minulost.
A budoucnost?
Zábleskem změn byla přípravná skupina vzniklá ne zmanipulované Valné hromadě. Ta se později rozpadla, protože členové nedokázali pochopit že pokud se nezvolí nový výbor, nelze nic řešit.
Přesto pár věcí tam nebylo úplně blbejch. Bohužel nemám žádné oficiální písemné údaje, takže musím vše tahat z paměti.
Soutěže.
Věnoval se tomu Dan Kohout. 
V novém systému se vše v podstatě spojuje. Challengeři sehrají první část turnaje mezi sebou. První čtyři mají právo, nikoliv povinnost, zúčastnit se druhé části turnaje. V té jsou automaticky zařazeni Silver a Gold, nyní již jedna skupina. Tato myšlenka mně celkem vyhovuje. Jak se podle toho bude řešit žebříček a další věci, to vůbec nemám tušení. Napsal jsem Danovi, tak mně třeba k tomu napíše více podrobností.
Komunikace
Zaid a Jakub.
Tady jsem moc nepochopil co vlastně řešili. Trochu se věnovali odměnám z turnajů a hlavně informacím. Uvidíme co mně k tomu napíší.
Finance
Tak to padlo na mně. Po komunikaci s Tomášem i gen. sekretářem, jsem získal jakž takž nějaký přehled. Je v tom slušně řečeno mírný zmatek. Sekce některé věci řeší každá po svém Do toho nesmyslné rozdělení financí v ČMBS. Pak ne zrovna správné využívání financí v sekci. Je to divočina.
V článku Snooker kluby jsem popsal reakci klubů na finance.
Rozhodčí
To bylo nejtrapnější. Problém Kotyza - Chvátal rozmetal veškeré dění. Nechtíc jsem se do toho namotal i já, takže tohle radši pominu.

To je tak alespoň z mých informací vše. Celá přípravná skupina ukázala že se vše dá nějak řešit. Bohužel zatím je to jen ten slabý záblesk.
Takže co dál?
Pokud nezačneme spolu komunikovat, bude vše tak jak je. V nedávné  historii i nyní je okolo nás spousta případů z kterých se můžeme poučit. Pokud však budeme mlčet, nezasloužíme si lepší snooker. Do dění se musí vložit kluby. Pokud máte zájem napište, pokud ne, mlčte dál.
20.12.20 Ondračka Luděk 

Stránky sekce

Jsou v hrozném stavu. Nikdo se o ně nestará, nemají žádnou koncepci a jen tak někdo se na ně nedostane. Příklad? 

Jsem jmenovaný regionálním ředitelem pro naši oblast, nemohu však na stránky nic zadat, poněvadž za rok a půl nedokázal výbor zajistit přístupy. Jak jsem nyní rád že jsem kdysi cestou na schůzku do Prahy za účelem jednání o novém vedení snooker sekce založil stránky PROSNOOKER.CZ.  Cesta mně stále 1000. Stránky stojí sice 4 000 za rok, ale vy máte možnost získat nejen informace o třebíčském oddíle, ale i o turnajích v Třebíči. Nyní i o dění vlastně nedění v snooker sekci. Takže co jsem vlastně chtěl zdůraznit? Informace o turnajích u nás si najdete prozatím jen u nás. Na stránkách snooker sekce se objeví informace jen těch vyvolených, (viz turnaj 19.12.2020) což je dost směšné...Ne, ne. To je smutné...

Takže co s tím? Zaid mně kdysi řekl že se mu na mně líbí že dokáží kritizovat ale rovnou také přijít s řešením. Takže řešení?

Klubové turnaje nemají na stránkách sekce co dělat. Je dobré že se objeví v kalendáři, zbytek ať si kluby řeší sami. Má to jen výhody. Kluby libovolně zpropagují svojí činnost. Nikdo se nemůže vymlouvat že má menší nebo větší prostor.

11.12.2020 Ondračka Luděk

 

Soutěže...

Když jsme začali před lety pronikat do snookerových soutěží, bylo turnajů velice málo. Několikrát jsem byl v Praze, kde většinou po třech zápasech pro mne turnaj skončil a jelo se domů. Po té co ve spolupráci s Arenií vznikla možnost začít s turnaji v Třebíči, situace se začala měnit. Bohužel Honza Chren čekal až nějaké turnaje v Třebíči vyhlásí ČMBS a konzervativně se držel jen turnaje Arénie. To bylo v rámci roku hodně málo. Nelíbilo se mně to a tak vznikl DON 20. Turnaj, který měl být možností hlavně zahrát si pro slabší hráče. V Napajedlích Hustin otevřel hernu a vznikl první problém. Termíny turnajů si začaly kolidovat. Kalendář snooker sekce byl naprosto nepředvítatelný. Výbor sekce neměl žádnou pevnou kostru turnajů. Začal vznikat slušný zmatek. V loňském roce přišla změna. Bez konzultace s kluby se začal realizovat nový hrací systém. Turnaje rozdělené do tří výkonnostních skupin byly velice zajímavé pro skupinu Challenger. Horší to už bylo v Silveru a katastrofou se stal Gold. Přesto to byl krok vpřed. Zmatek do kalendáře vnesla oblíbená dvojice Hustin - Chren. Vyhlášené turnaje bez respektování ostatních již dříve vyhlášených turnajů vnesla do snookeru roztříštění účasti. Vrcholem všeho byla účast Honzy Chvátala, člena výboru na turnaji v Arénii, místo účasti na turnaji Challenger přádaného snooker sekcí. Přímo ukázkové pohrdání programu turnajů snooker sekce členem výboru prošlo Honzovi bez problémů. 
Přesto však pozitivem loňského roku je asi nejvyšší účast hráčů na soutěžích za posledních pět let.
A co letos? Je 30.11.2020 a nemáme žádný plán na rok 2021. Výbor mlčí. Přípravná skupina žádné výsledky nepřinesla a tak je ticho. Někteří to omlouvají Covidem. To je nesmysl. Soutěžní systém se mohl dát dohromady. Teď na to byl právě čas. Stejně tak kalendář. Máme zatím ještě stále tři herny, které jsou schopny základní turnaje kalendáře zajistit. Napajedla a Kolbenka díky podpoře ČMBS má i morální povinnost je zajistit. Do Třebíče je totéž na cestě, takže tři herny jsou nachystány. Bohužel není na co. Termíny třebíčských turnajů Snooker klubu Třebíč už najdete na celý rok na stránkách PROSNOOKER.CZ. To je bohužel jediné jasné v celé snooker sekci na rok 2021.

A co teď s tím?
Vedení snooker sekce je vedeno nesystémově, troufám si říci i nesystémem z doby před třiceti lety. Stejné je to i logicky z hlediska soutěží. Je zapotřebí dát dohromady systém povinností vedení sekce. Systém, který bude určovat data do kdy je zapotřebí provést změny aby mohly být realizovány, povinnost vytvoření kalendáře, prostě dát dohromady systém s pevným řádem. Jednotlivé funkce musí být obsazeny členy výboru.

Pokud se toto podaří, bude pak jasné že například kalendář na další rok musí být do 1.12. a je po problémech.

30.11.2020 Ondračka Luděk


Výbor snooker sekce - zásadní chyby:

Od začátku mně nesedělo uspořádání a funkčnost výboru. V tu dobu jsem nikoho neznal, dnes po letech už vím kdo je kdo, nevidím však co vlastně kdo dělá. V současném výboru není známé zaměření jednotlivých členů. Těžko tím pádem řešit co vlastně dělají. Sice se ví že Tomáš je prezident sekce, nemáme žádnou konkretizaci jeho funkce. Honza Chvátal se hlásí k rozhodčím, tady už si můžeme trochu udělat názor. A to je vše. Momentálně nevím jaká činnost je za Davidem nebo Jardou Horním. Se všema čtyřma jsem mluvil a nic moc jsem se nedozvěděl. Trochu jsme se neshodli s Honzou, to však k tomu patří. Dobře, řekl jsem si že to zkusím od začátku. Protože se nemohu dostat k žádným zápisům z výboru díky nefunkčním stránkám začnu fakty, které si teď mohu ověřit. Začnu tím, co říkají stanovy o výboru sekce.

Výkonný výbor sekce (VVS) zajišťuje správu a řízení sekce. Podléhá rozhodnutím VH ČMBS, VV ČMBS. Kontrolní činností je pak pověřena KRK ČMBS.

VHS je volen VVS minimálně tříčlenný:

a) musí být zvolen prezident sekce s hlasem rozhodujícím /kandidát na člena VV svazu/

b) musí být zvolen víceprezident s hlasem rozhodujícím /kandidát na člena VV svazu/

c) členem VVS bez volby v sekci je GS ČMBS s hlasem rozhodujícím /člen VV svazu/

d) člen nebo členové s hlasem rozhodujícím dle požadavku VHS

Tady bych se zastavil. Stanovy samozřejmě neřeší bližší rozdělení začlenění. To je již na vývoji sekce. Upozorňuji však na volby. Co si pamatuji, tak poslední volby vyhrál Tomáš Kejla nad Chrenem. Stal se tak prezidentem. Volen však nebyl víceprezident dle bodu B!

Jak je to možné. Kde je dozor ČMBS. Čtyři roky není výbor kompletní. Je to celé tedy špatně?

Já si myslím že ano. Núplný výbor = nefunkční výbor. Jakým způsobem byly odsouhlaseny finance, změny v herních systémech a další? Hlavní část příjmů sekce jde ze státního rozpočtu. Uvidíme všichni až se dostaneme na stránky. Jsem sám zvědav jak tedy výbor fungoval. Poslední zápis co mám k dispozici je sepsán Tomášem. Je z letošní valné hromady. Dostaly ho pravděpodobně všechny kluby. Bohužel v něm nic není. Ani kdo se zúčastnil, ani co se řešilo, dokonce ani slovo o tom že vznikla nějaká přípravná skupina pro volební valnou hromadu. Takže v takovém stavu je dnešní výbor...

25.11.2020 Luděk Ondračka


Snooker kluby

Mluvíme o nich, málo kdo ví kolik jich vlastně existuje.

Z podkladů od pana Nejedla mám tento seznam:

ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s. 

BC Harlequin Praha 

Billiard Club Balabuška, z.s. 

Billiard Club Havířov, z.s. 

Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 

ROYAL SNOOKER z.s. 

SC Rozmarýn Brno, z.s. 

SK Billard Centrum Praha 

SK Delta Billiard Brno 

SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 

SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. 

Snooker club Studénka, o.s. 

SNOOKER KLUB Třebíč z.s. 

Sportovní klub SHARPGUNNERS, z.s. 

THE CZECH SNOOKER CLUB MPC Pardubice

Tedy patnáct klubů. Někteří nemají uhrazenu slavnou 1000Kč. Podle vyjádření funkcionářů tudíž nemají práva v snooker sekci. Podle vyjádření znalců práva to tak není. Takže si vyberte.

Můžeme tím pádem polemizovat o tom zda-li bylo správné je nepozvat na valnou hromadu.

O čem však polemizovat nemusíme je nezájem převážné většiny o dění v snooker sekci. Sám jsem několikrát odeslal všem e-maily s informacemi a s žádostí o odpověď. Bohužel mně přichází odpovědi od šesti klubů a to z části jen pro to že jsem jim ještě zavolal. Můj poslední dotaz byl, jakou mají představu o využívání peněz v sekci v rámci roku. Jedná se zhruba o 300 tisíc korun.

Jeden oddíl dokonce odpověděl že nemá zájem o žádné dotace ze strany ČMBS. Jiný oddíl napsal že mám navrhnout a oni to pak posoudí. Většina však podporuje formy podpory výchovy mládeže, nejsou úplně proti přidělování finančních odměn v turnajích a jejich dělení mezi hráče a oddíl. Já sám navrhuji i formu odměn za počet nových hráčů. Rozběhla se materiální pomoc hlavním hernám. Doufejme že v případě Napajedel díky současné situaci neskončí někde ve ztracenu. V podstatě je vše možné. Pokud začnou oddíly trochu komunikovat.

24.11.2020 Luděk Ondračka


Systém

Vše co činíme má mít nějaký smysl a proto se vytváří systém. Měl by mít logiku opřenou o zkušenosti a pravidla vztahující se k určité činnosti. Bohužel ve snookeru cz nic z toho není. Příkladem jsou stále nefungující stránky. Žebříčky, tak to je na samostatnou kapitolu. Turnaje a kalendář turnajů. Rozhodčí. To vše a hromada dalších věcí je ve stavu nula. Snažím se komunikovat s kluby, alespoň s těmi které mají zájem. Kdybych na těchto stránkách měl napsat všechny jejich připomínky a podněty, tak si budu muset dokoupit další místo na disku.

Nevím jak dlouho existuje snooker sekce. Věděl bych to kdyby fungovaly stránky. Ať je to jakkoliv dlouho, výsledky jsou špatné. Tomáš Kejla mně několikrát vysvětloval že nelpí na funkci prezidenta sekce bohužel však nevidí dostatečně kvalitního nástupce aby mu mohl vše předat. Nesouhlasím s ním. Pocit že vše rozhoduje prezident sekce a jen jeho schopnosti jsou ty určující je špatný. Důkazem je právě současný stav českého snookeru. Už se opakuji, ale jen výbor řádně zvolený na valné hromadě, složený z lidí kteří mají o tuto činnost zájem v součinnosti s kluby přinese možnost rozvoje českého snookeru.

19.11.2020


Proč to všechno?

Když jsem před lety začal s dvěma snookerovými stoly, byli jsme jediní v kraji. Dlouho nebyl o snooker zájem i když jsem několikrát zkoušel se napojit na ČMBS. Jeinou odezvou byl telefonát  od člena výboru (bohužel už nevím jak se jmenoval), který měl velký zájem o zakoupení digitálních ukazatelů. Myslel si že je k ničemu nepotřebujem. To už je hodně dávno. Po několika letech přišla spolupráce s jiným hráčem snookeru z Třebíče, výsledek spolupráce většina z vás zná. Pro mne to byla obrovská zkušenost. Jen jsem koukal jaké zákulisní machinace se vymýšlejí. Jak se někteří mezi sebou nesnášejí, kritizují až nesmyslné věci. Řeší kvalitu vybavení a nevím co všechno,

Mezitím proběhla volba nového vedení sekce. Rozjely se turnaje, naše herna jen tak tak utekla z kolapsu po útěku Arenie. Vznikl nový klub, nová herna, dokonce jsme jako hráči mohli i hrát za nový klub. V Praze došlo k neshodě Tomáš Kejly s Kolbenkou. Najednou zůstali dvě herny. Přišel soutěžní rok 2019-2020. Veškeré dění v hernách padlo na mne a na Jeana v Napajedlích. Celý systém se přes obrovské zmatky v kalendáři a herních systémech dostal až ke Covidu. A také k valné hromadě 21.6.2020 na Strahově. Na valné hromadě kde někteří nemohli přijet protože z různých důvodů neměli uhrazen již slavný 1000Kč poplatek. Na valné hromadě kde byl jeden jediný zástupce výboru a to byl Tomáš Kejla. Ten jediný, který podle mne odvádí alespoň nějakou práci. K jejímu hodnocení se dostanu jindy, kde však byli ti ostatní? Požadoval jsem již na této valné hromadě odstoupení výboru. Se všemi jsem o tom mluvil. Dva členové s tím celkem rádi souhlasili. Nečekal jsem že na valné hromadě nebudou. Tady jsem pochopil jak nefunguje výbor snookerové sekce. Myslel jsem si že dohoda v rámci lidí kteří na valné hromadě byli je hlavně zaměřena na zvolení nového výboru a Tomáš k tomu chtěl rovnou rozpracovat nový systém soutěží, komunikace, financí... Realita byla jiná. Je celkem jedno kdo z nás to pochopil jinak. Situace se nakonec vyvinula tak že se skupina rozpadla. Je to mrtvé. Jen to podporuje mé tvrzení o tom že je zapotřebí začít volební valnou hromadou.

18.11.20 


Kluby a členská základna

Pro fungování sportovního odvětví je důležité aby fungovaly základní pravidla. Informace musí proudit na obě strany. Od výboru ke klubům a k členské základně a naopak. To ve snookeru není.